Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for profi 1000

weber.for profiflex 1000 LD

weber.for profi 1000
weber.for profi 1000

výhody produktů

  • lité lepidlo určené na anhydritové potěry
  • pro dlaždice velkých rozměrů i z přírodního kamene
  • doba pochůznosti po 12 hod.
  • vhodný pro podlahové vytápění
  • třída C2E

lepidlo na dlažbu pro anhydritové potěry 

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Barevné odstíny

Béžovošedá.

Použití

Lepidlo je určené k pokládce dlažby s jakoukoliv porozitou, pro velké i velmi velké rozměry dlaždic. Je vhodné pro exteriér i interiér. Vhodné pro podlahové topení.

epoužívat na dřevo, kovy a nátěry.

Číslo výrobku

LOD 539LD

Spotřeba

4kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5– 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Popis zpracování

Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo 5 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad. Doba aplikace vlastního lepidla je pouze 30 minut od namíchání.

Aplikace

Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo 5 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad. Doba aplikace vlastního lepidla je pouze 30 minut od namíchání.  

 

Nalité lepidlo před lepením upravíme nerezovým hladítkem o velikosti zubu 8 × 8 až 10 × 10 mm nebo hladítkem s půlměsíčkovou úpravou (v závislosti na velikosti dlažby a plochosti podkladu). Pokládka se provádí pouze lepením na vrstvu lepidla.

   

Po položení do lepidla dlaždici poklepeme plastovou paličkou a zatlačíme tak, aby se vytlačil vzduch a aby se zaručilo správné umístění dlaždice. Během pokládky je nutno z povrchu dlaždic vlhkou houbou odstraňovat zbytky lepidla. 

Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně. Pokud se v obkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit minimálně 48 hodin před použitím weber.for profi 1000.

Podmínky pro zpracování

práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5 °C a nad + 25°C (vzduch i konstrukce) nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti. Při použití v exteriéru nelze nanášet na zmrzlý nebo rozmrzajcí podklad. Při lepení v interiéru je zakázáno lepit na teplé podklady.

Nářadí

Dle nutnosti různé druhy zubových hladítek, vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné části objektu.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.