Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for klasik B

weber.for profiflex B

weber.for klasik B
weber.for klasik B

výhody produktů

  • na skleněné mozaiky, porcelánové dlaždice a ostatní tenkostěnné a průsvitné obklady
  • vhodné pro obklady a dlažby
  • vysoce přilnavé
  • pro interiér i exteriér
  • třída C1T

bílé lepidlo na obklady a dlažby

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Mrazuvzdorné jednosložkové bílé lepidlo.

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílé barvě.

Číslo výrobku

LOD 531

Spotřeba

4-5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

V interiérech i exteriérech, na cementové podklady. Speciálně pro skleněné mozaiky. Nevhodný pro dřevo, dřevotřískové desky a kovy. Nelze použít při čištění povrchu vysokotlakou vodou a při nebezpečí působení chemikálií (kyseliny, louhy apod.).

Aplikace

Popis zpracování
Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6litrů čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6mm, 8×8mm dle velikosti dlaždice.

Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1 – 2 mm silná.

Po osazení mozaiky do lepidla tuto přitlačíme a vytlačíme vzduch. U malých rozměrů střepu je možné použít lepidlo v jednom kroku i jako spárovací. U mozaiky, do velikosti střepu max. 5x 5 cm, lze použit na vyhřívané podklady.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft neředěný. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.