Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercol plus5

webercol plus5
webercol plus5

nový

výhody produktů

 • vysoce přilnavé - pro lepení obkladů a dlažeb
 • v interiéru i exteriéru - vhodné pro podlahové vytápění
 • vhodné pro slinuté dlaždice
 • pro všechny druhy obkladů a dlažeb s velikostí do 900 cm2
 • třída C2T

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

Použití

 • pro minerální podklady jako vápenocementové
 • omítky a beton - pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
 • na lodžie, balkony
 • podlahy ve vlhkých provozech
 • k lepení keramických, slinutých, kameninových
 • obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic
 • nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry
 • vhodný pro podlahové vytápění

Barevné odstíny

šedá

Číslo výrobku

LOD 530

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (5 kg) do 1,4 litru studené pitné vody (0,28 l vody/kg lepidla) pomocí elektrického míchadla. Míchejte až do vzniku rovnoměrné konzistence bez hrudek. Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1:5 , dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weberpodklad haft.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný.

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm dle velikosti dlaždic.

Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1 – 2 mm silná.

Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm, nebo 10 × 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1 200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 × 8 mm).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 5 kg papírových obalech.

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.