Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.křemičitý písek

weber.křemičitý písek

výhody produktů

  • Křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm

křemičitý písek

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Kremicitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm

Použití

K zásypu epoxidových penetrací nebo jako plnivo do k tomu určených hmot. Možno použít i k zásypu spár zámkové a betonové dlažby i násyp do dětských hřišť.

Barva

Béžově bílá

Spotřeba

Jako zásyp epoxidových penetrací cca 3 kg/m²

dokumentace

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 40 ks – 1000 kg/paleta

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.