Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm 847

weber.xerm 847
weber.xerm 847

výhody produktů

  • Vysoká lepivost
  • Pro náročné lepení
  • Vodotěsné
  • Odolnost vůči zředěným kyselinám a zásadám
  • Třída R2 TE

Vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic.

Barevné odstíny

Světle šedá.

Použití

Lepidlo weber.xerm 847 vykazuje velmi dobrou přilnavost na glazované a neglazované keramické dlaždice, na savé minerální podklady a na ocelové a hliníkové podklady v interiéru i exteriéru. Velmi dobrou přilnavost má rovněž na stěrkové hydroizolační hmotě Terizol. Lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic je vhodné k lepení dlaždic a desek především pro velkoplošné kuchyně a k rekonstrukci balkonů a teras, a to i na stávajících glazovaných a neglazovaných keramických obkladech. Lze je používat do vlhkých a mokrých místností, saun a solárií, velkokuchyní a laboratoří.

Pro velkoplošné kuchyně. Pro termální, léčebné a terapeutické bazény. Pro lepení dlaždice na dlaždici ve venkovním prostředí.

Číslo výrobku

LOD 847

Spotřeba

4 kg/m2

 

 

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Vlijte celé množství složky B do složky A. Míchání se provádí v nádobě složky A při pomalém chodu vrtačky a s nasazeným míchadlem. Při míchání je nutno promíchávat i na okrajích a na dně nádoby. Po zamíchání nesmí být na materiálu vidět žádné šmouhy.

Doba mísení činí minimálně 3 minuty. Aby došlo k vytvrzení přilnutých zbytků složky B ve vyprázdněné nádobě, přilijte malé množství rozmíchaného materiálu a smáčejte jím stěny nádoby se složkou B. Při zpracování výrobku weber.xerm 847 jako lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic smí velikost zoubků

na zoubkované lžíci činit max. 6 mm. Na vodorovných plochách je třeba používat weber.xerm 847 také pokládkou do středního lože.

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 4 x 4 a 6 x 6 mm, dle velikosti dlaždice. Doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení. tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1 – 2 mm silná zubovou stěrkou. Po osazení dlaždice do lepidla poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hodinách nejlépe spárovací maltou weber.pox easy.

 

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady musí být dostatečně pevné, nosné, čisté, tvarově stabilní a bez látek, které snižují přilnavost. Na betonových podkladech se nesmí nacházet cementové lepidlo. Musí být zcela odstraněny zbytky olejů, tuků, vosků a konzervačních prostředků. Jako rozpouštědlo olejů a tuků doporučujeme saponát a sodovou vodu.

Mírné nečistoty v podobě tuku nebo vosku na glazovaných a jiných nesavých podkladech (např. v důsledku použití čisticích prostředků do domácnosti) zcela odstraňte za pomoci saponátu a sodové vody.

Na neglazovaných obkladech a deskách s předběžným ošetřením povrchu přímo ve výrobě, na stavbě nebo později za použití čisticích prostředků je třeba přilnavost lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic ověřit předběžnou zkouškou.

Pokud přilnavost není dostatečná, je třeba podklad zdrsnit broušením nebo otryskáním pískem a přilnavost opět zkontrolovat. Větší nerovnosti a výtluky je třeba předem vyspravit např. weber.bat opravnou hmotou. Ocelové podklady je třeba opatřit těžkou ochranou proti korozi. Tu je třeba vybrousit až na bílou ocel a vyčistit.

Podklady z nerez oceli a hliníku je nutné nejprve zdrsnit nanesením kontaktní vrstvy lepidla weber.xerm 847 zoubkovanou špachtlí, následně se obklady a desky pokládají do vrstvy lepidla s vroubkovaným povrchem způsobem čerstvý do čerstvého tzv. oboustranné lepení.

Savé minerální podklady se předběžně ošetří výrobkem weber.sys epox podklad - zapískovaný. Následné nanesení těsnicího nátěru musí probíhat na zapískovaný vytvrzený základní nátěr.

Nezbytné přípravy podkladu je třeba přizpůsobit podle konkrétních na stavbě specifických podmínek.

Výrobek weber.xerm 847 je vhodný k zalití závěsného okapového plechu na balkónech a terasách. Na stávajících keramických dlaždicích ve venkovním prostoru (např. balkónové nebo terasové plochy), které jsou umístěny nad vytápěnými nebo obydlenými prostory, se výrobek weber.xerm 847 nesmí používat. Vysoce kvalitní reaktivní polymery, jako jsou epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice, vyžadují pevnost betonu v tlaku alespoň 30 N/mm2 a pevnost povrchu v tahu 1,0 N/mm2. Vlhkost betonu musí být menší než 4 hm. %.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu musí být min. o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu.

Nářadí

Vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu max. 6 x 6 mm.

Čištění

Nářadí ihned po použití očistěte ředidlem S 6003.

Více informací

Balení

Dvojitá nádoba obalové jednotky (VPE)

 

  • 5 kg/42 ks na paletu DG
  • 10 kg/45 ks na paletu DG

 

 

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.