Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.fix plus

weber.fix plus
weber.fix plus

výhody produktů

  • disperzní lepidlo na obklady
  • k přímému použití
  • do středně vlhkých prostor (koupelny, WC)
  • třída D2TE

disperzní lepidlo na obklady

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Bílá.

Definice výrobku

Jednosložkové, disperzní lepidlo na obklady.

Číslo výrobku

LOD 608

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Aplikace

Popis zpracování
Lepidlo v kbelíku zamícháme zednickou lžící, aby byl lépe zpracovatelné a dalo se lépe nanášet. Na staré podklady nebo obroušenou malbu naneseme tenkou vrstvu lepidla v tloušťce 1– 2 mm plochým nerezovým hladítkem a necháme 1–4 hodiny zaschnout. To umožní aplikaci na tento hladký podklad. Po zaschnutí naneseme na podklad vrstvu weber.fix plus, kterou upravíme různými typy zubových stěrek (podle velikosti obkladu a plochosti podkladu). 

Obklady o ploše 120 cm2 (malá porozita) nebo 750 cm2 (porozita > 0,5 %) se musí oboustranně lepit. Při položení obkladu do lože na dlaždice musíme poklepat nebo silně přitlačit, aby došlo k odstranění vzduchu a dobrému přilnutí k podkladu.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. U starých podkladů je nutné odstranit zbytky hladkých nátěrů (lesklé laky) a odstranit zbytky úklidových prostředků. U málo přilnavých podkladů (staré nátěry, malby) je třeba podkladní vrstvu zdrsnit.

Podkladní nátěr do vnitřních prostor možnost natažení malé vrstvy weber.fix sol. Po zavadnutí (1 - 4 hod.) aplikujeme lepidlo a následně dlaždice.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C a nad + 25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Zubová nerezová stěrka 4x4 mm nebo 6x6 mm, plochá nerezová stěrka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků lepidla také všechny lepené dlaždice.

Více informací

Balení

Ve 2, 8 a 15 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Na bázi akrylátové disperze, plniva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.