Weber Saint-Gobain - Official website of the company

spotřeba spárovací malty

Víte, jak spočítat spotřebu spárovací malty? Co je k tomu nutné znát? Počítejte s námi.

A, B = rozměr dlaždice

C = šířka spáry

D = výška spáry

 

 

Spotřeba cementových spárovacích malt

Jak vypočítat spotřebu cementové spárovací malty:

kg spárovací malty /m2 =   (A+B) x C x D x 1,4

                                                           A x B

spotřeba epoxidové spárovací malty

Jak vypočítat spotřebu epoxidové spárovací malty:

kg spárovací malty /m2 =   (A+B) x C x D x 1,4

                                                           A x B