Weber Saint-Gobain - Official website of the company

všeobecná doporučení

Seznamte se s našimi doporučeními, které vycházejí ze zkušeností našich specialistů a z praxe našich zákazníků.

Pokud chcete přispět i vy, kontaktujte naše obchodně technické poradce nebo info@weber-terranova.cz. Děkujeme

všeobecné požadavky na podklad

Suchý, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach) oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla, používáme ředěný roztok weber.podklad A s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber. podklad haft.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný. Případně použít weber.sys epox podklad, zasypaný křemičitým pískem.

podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod+5 °C a nad 25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6x6mm, 8x8mm nebo 10x10mm, dle rozměru dlaždic.

čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

upozornění

Dodatečné přidání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +5°C a nad +25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

likvidace odpadů

Postupujte dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. veškeré údaje v tomto návodu jsou nzávazné. Jsou však zpracovány podle nejlpeších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.