Weber Saint-Gobain - Official website of the company

nepodceňujte

Nepodceňujte doporučení našich techniků. Seznamte se s našimi tipy a doporučeními.

nepodceňujte

Před započetím veškerých obkladačských prací  se zejména zaměřte na vhodný výběr lepicího tmelu. Z pohledu velikosti dlaždic, druhu dlaždic, druhu prostředí, ve kterém budete obkladačské práce provádět - interiér; exteriér - velikost a druh dlaždic, nasákavost, kvalita dlaždic a obrusnost, zatížení celkové plochy, na kterou bude obklad či dlažba aplikována.

I estetické hledisko je jistě rozhodující, např. při výběru vhodné spárovací hmoty.

 

naše doporučení

  • dodržujte podmínky zpracování, uvedené na obalu výrobku
  • dodržujte množství záměsoví vody
  • záměsová voda musí být čistá
  • záměsová voda nesmí být teplá
  • nepodcěňujte diagnostiku podkladu - vhkost, soudružnost, atd.
  • dodržujte aplikační postupy
  • dodržujte pravidla pro dilatace
  • správná volba materiálu v závislosti na podkladu a funkčnosti finální plochy
  • v případě jakéhokoliv problému či nestandardního podkladu kontaktujte naše specialisty