Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys acoustic komplexní systém tlumící a voděvzdorné izolace pod dlažby

Systém weber.sys acoustic výrazně utlumí hluk a naprosto vyhovuje požadavkům předpisů pro novostavby. Doporučujeme i při rekonstrukcích podlah.

Popis systému

Skladba

Fixační lepicí emulze na lepení akustické izolace – kbelík (weber.sys acoustic cole). Akustická izolace weber.sys acoustic o tl. 5 mm v roli 15 bm. Spojovací a koutové pásky. Distanční tělíska (na stanovení vyrovnávací tloušťky zpevňující malty s vyztužujícím vláknem) – bílé čtverce 5 x 5 m.

 • Ztužující nivelační malta – weber.sys regreáge
 • Lepidlo na dlažbu – weber.col max 2
 • Spárovací malta – weber.joint flex

Použití

Výborně tlumí veškeré běžné zvuky (otřesy, chůze, hluk, dopady různých předmětů

apod…), které jsou v obydlí přenášeny přes podlahu a nosné stěny. U novostaveb je hodnota zvukové izolace pro dopadající zvuky vymezena dle platných norem. Nahrazuje naprosto tlumicí účinky elastických krytin (PVC podložené plstěnou podložkou, koberce,

apod.) Pokud tyto krytiny nahrazujeme dlažbou je weber.sys acoustic výborným řešením.

Doporučení

Spodní vrstva weber.sys acoustic musí být bezpodmínečně použita spolu s ostatními výrobky tohoto systému. Při rozdělávání dbejte na míru weber.sys ragréage (5 l vody na balení o 25 kg)!

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nerovnosti 5 mm na 2 m lati.

Aplikace

Nejdříve si připravte pruhy akustické fólie podle velikosti místnosti. Plstěným válečkem aplikujte akrylátovou fixační emulzi weber.sys acoustic cole. Spotřeba je přibližně 200 – 300 g/m2. Pak pokládejte připravenou akustickou fólii jako koberec, a to spodní vrstvou na lepivý podklad. Jednotlivé pruhy akustické fólie se kladou na sraz a spoje se přilepí přiloženou spojovací páskou. Okolo stěn a pevných konstrukcí se nanáší pružná koutová páska, a to samolepicím pruhem na ložnou plochu fólie. Tento systém je možné použít do plochy 40 m, pak se musí plocha dilatačně dělit pomocí dilatačních profilů. Systém weber.sys acoustic obsahuje i lepidlo určené pro všechny typy dlažeb: weber.col max 2. Jako spárovací malta je určená weber.joint flex. Aplikace je možná při teplotním rozmezí +5° C až +30° C.

Nástroje

Plstěný váleček, unimixer – ruční nástavec na strojní vrtačku (max. 500 otáček/min.),

hladítko z nerezové oceli „šavle", hladítko se zuby 6 x 6 nebo 8 x 8 mm, gumová stěrka na spárovací maltu, nůžky.

Decibelový útlum dle velikosti dlaždic

 • rozměr 10 x 10 cm = 18 dB
 • rozměr 20 x 20 cm = 18 dB
 • rozměr 30 x 30 cm = 18 dB
 • rozměr 40 x 40 cm = 17 dB

Nejdůležitější vlastnosti:

 • komplexní systém zvukové izolace
 • dodávaný v sadě na 15 m2 nebo 60 m2
 • vyhovuje stávajícím normám
 • snadné a rychlé nanášení
 • celkově snížená tloušťka (10 mm)
 • zachovává objem obytné plochy
 • útlum až 18 dB
 • použitelný pro zátěže v místnostech typu kanceláře, učebny, bytové prostory…

 

 

Aplikace

Diagnostika / Nanášení fixačního lepidla

Začátek práce v 8:00

Očištěný povrch zkontrolujeme na rovinnost podkladu vodováhou. Nerovnost může dosahovat maximálně 5 mm na dvoumetrové lati.

8:30 hodin

Pomocí válečku nebo malířské štětky nanášíme speciální akrylátovou fi xační emulzi weber.sys acoustic colle.

Natažení akustické textilie

Do nanesené vrstvy fixačního lepidla pokládáme akustickou textilii weber sys.acoustic.

Pruhy akustické textilie klademe na sraz a vtlačíme do lepidla.

Spoje přelepíme přiloženou samolepicí vodovzdornou páskou

Nanesení
samonivelační
ztužující vrstvy

Přenosu zvuku do svislých konstrukcí zabráníme pružnou samolepicí koutovou páskou.

Použitím samolepicích distančních tělísek (5 mm) vymezíme plošně přesnou výšku následné vrstvy.

  

9:30 hodin

Rychle tuhnoucí hmotu weber.sys ragréages s výztužnými vlákny rozléváme na plochu v pruzích, napojovaných max. do 15 min.

...

Nerezovým hladítkem srovnáme vrstvu jednotlivých pruhů do vymezené výšky.

Pokládka dlažby

14:30 hodin

Nanášíme rychle tvrdnoucí odlehčené fluidní lepidlo weber.col max 2 se sníženou spotřebou materiálu.

...

Klasickým způsobem klademe dlažbu. Využitím menších formátů dlažeb můžeme dosáhnout dalšího zlepšení akustických vlastností systému, a to až o 2 dB.

...

Již po 3 hodinách spárujeme spárovací maltou weber.joint flex. Po 30 min. můžeme

plochu očistit.

   

...

Nejvíce namáhané spoje v rozích místo spárovací malty vytmelíme trvale pružným tmelem weber.color POLY nebo použijeme koutový profi l.

Konec práce: v 19:30 hodin

Konec práce: v 19:30 hodin
Celkový čas: 11:30 hodin
Plná zátěž podlahy: ve 23:00 hodin

Balení / Spotřeba

Balení