Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Systém instalace el. podlahového topení na hydroizolaci a kladení dlažby

problém

řešení

Aplikace systému el. podlahového topení

Prostředí:

Instalace elektrického podlahového topení pod hydroizolační cementovou stěrku – terizol a vlastní lepení keramické dlažby na tuto konstrukci pomocí cementových lepidel. Práce se provádí na cementový potěr v koupelně, která je umístěna ve 2. nadzemním podlaží budovy.

Příprava podkladu:

Podkladní betonový potěr se očistí od zbytků malt, lepidel, případně maleb a napenetruje se přednátěrem weber.podklad fl oor ředěným vodou v poměru 1 : 3. Po zaschnutí přednátěru se vyspraví případné nerovnosti na potěru rychloopravnou hmotou weber.bat opravná hmota, která se rozmíchá v předepsaném poměru s vodou a nechá se uzrát.

Použitý materiál:

Penetrace weber.podklad floor, polymercemetová hydroizolační hmota terizol, rychloopravná hmota weber.bat opravná hmota, koutové pružné pásky weber.BE 14, spirály elektrického podlahového topení na osnově, samonivelační podlahová hmota weber. floor 4160 (nebo 4320), flexibilní lepidlo na obklady a dlažby weber for duoflex, weber.for profi fex R, spárovací malta weber.color comfort a weber.color perfect vybrané barvy, kartuše s neutrálním silikonem weber. color silicon, keramické dlaždice 20 x 20 cm, saponát.

Technologický postup:

Na očištěný povrch potěru naneseme pomocí válečku penetrační nátěr weber.podklad floor, zředěný vodou 1 : 3 a necháme po dobu 3 hodin zaschnout. Jakmile penetrační nátěr zaschne, přistoupíme k vyrovnání potěru rychloopravnou hmotou weber.bat opravná hmota a necháme opravnou hmotu uzrát. Na uzrálou weber.bat opravnou hmotu naneseme opět penetrační nátěr weber.podklad fl oor zředěný v témže poměru. Posléze přistoupíme k osazení rohoží podlahového topení a jeho uchycení k podkladu, aby nám při další operaci nevyplaval na povrch. Nezapomeneme na správnou instalaci přívodů elektřiny a vývodů pro regulaci teploty v topné rohoži. Další operací je zalití rohoží samonivelační podlahovou hmotou určenou na podlahové topení weber.niv dur, weber.floor 4320 nebo weber.floor 4160 v tloušťce minimálně 15 mm, která se rozmíchá v předepsaném poměru s vodou a nanese se na rohože pomocí plochého ocelového hladítka. Po nanesení podlahové hmoty následuje technologická přestávka min. 8 hodin. Po vyzrání weber.niv dur, weber.floor 4320 nebo weber.floor 4160 celý podklad lehce zvlhčíme a začneme s nanášením první vrstvy polymercementové hydroizolační stěrky terizolu, rozmíchaného v předepsaném poměru s vodou pomocí ozubeného ocelového hladítka o velikosti zubů 4 x 4 mm. Zároveň v první vrstvě terizolu uchytíme koutovou pásku weber.BE 14. Po natažení první vrstvy terizolu musí následovat technologická přestávka min. 6 hodin, aby mohl terizol uzrát. Po 6 hodinách pokračujeme v pracích 2. vrstvou terizolu, která se rovněž nanáší pomocí ozubeného hladítka, a to kolmo na předešlé drážky. Hmota se po této operaci nechá min. 12 hodin uzrát. Jakmile uplyne tato doba zrání, můžeme přistoupit k vlastnímu kladení keramické dlažby do lepidla weber.for profi flex R (systémem oboustranného lepení) nebo weber.for duoflex (systémem fluidního lepení). Lepidlo musí být rozmíchán v předepsaném poměru s vodou a je nanášen pomocí ocelového ozubeného hladítka o velikosti zubů 8 x 8 nebo 10 x 10 mm a po položení dlažby a jejím očištění znovu následuje technologická přestávka v trvání 24 hodin dle zvoleného lepidla. Následně se přistoupí opět k pročištění spár mezi dlaždicemi a započne se spárováním spárovací maltou weber.color comfort a weber.color perfect, která je správně rozmíchaná s vodou a nanášena pryžovým hladítkem a dlažba je čištěna pomocí molitanového hladítka a vody. Poslední operací je zaplnění koutových, případně dilatačních spár silikonovým tmelem z kartuše weber.color silicon a jejich začištění saponátovou emulzí. Před nanesením tmelu weber.color silicon doporučujeme do dilatačních spár vložit molitanový provazec o průměru min. 8 mm. Po vyzrání lepidla a spárovací malty můžeme přistoupit k vlastnímu náběhu topného systému, který sám o sobě probíhá po plnou zátěž po dobu 18 až 21 dnů a je samostatnou technologickou kapitolou.

Nářadí:

Smeták, vysavač, váleček na nanášení penetrace, el. míchadlo s otáčkami do 500 ot./min., obkladačská lžíce, řezačka na dlažby, nůž, vědro na lepidlo a nivelační hmotu, vodu, spárovací malta a hydroizolační hmotu. Obkladačská hladítka se zuby 4 x 4, 8 x 8, 10 x 10 mm, ploché podlahářské hladítko, pryžové hladítko, čisticí houba, hladítko na silikon a molitanová houbička, pistole na kartuše, měřící pomůcky, elektrikářské nářadí, nádoba na saponátovou emulzi.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad floor

penetrační nátěr

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota

weber.floor 4320

rychletuhnoucí podlahová směs

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

weber.for profiflex R (low dust)

rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

řešení 2

weber.floor 4160

samonivelační podlahová hmota pro tloušťku vrstev 2-30mm

weber.color perfect

spárovací malta

řešení 3

weber.niv dur

samonivelační podlahová hmota pro tloušťky vrstev 3-30 mm