Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak zamezit pronikání vlhkosti do konstrukcí při obkládání koupelen v dřevostavbách?

 

 

problém

řešení

Technologie provádění – stěny:

Na řádně upevněné a dle výrobce dřevo vláknitých desek podepřené dřevovláknité desky naneseme válečkem nebo ocelovou stěrkou ve dvou vrstvách, akrylátovou hydroizolační stěrku akryzol. Mezi jednotlivými vrstvami akryzolu, při dodržení stanovených hmot pro vyzrání, provedeme bandáž v koutech a u prostupů bandážní pružnou páskou weber.BE 14.

Jakmile hydroizolační stěrka akryzol vyzraje, naneseme na ni pomocí ocelového hladítka se zuby 6 x 6 nebo 8 x 8 mm lepidlo na obklady a dlažby tř. C2 např. weber.for fix, weber.for profi flex nebo disperzní lepidlo na obklady a dlažby tř. D2 weber.fix plus. Na nanesené flexibilní lepidlo uchytíme keramické dlaždice a ponecháme lepidlo min. 24 hod. vyzrát.

Pokud je lepidlo na obklady a dlažby po 24 hod. dokonale vyzrálé vyčistíme řádně spáry od zbytků lepidla a přistoupíme ke spárování obkladu cementovou spárovací maltou weber.color comfort pomocí pryžové stěrky nebo hladítka. Po zaschnutí cementové spárovací malty celou obloženou plochu umyjeme pomocí vody a molitanového hladítka. Je-li spárovací malta již dokonale vyzrálá, dočistíme obloženou plochu pomocí fl anelového hadříku.

Pokud jsou tyto práce bezchybně dokončeny přistoupíme k čištění spár ve spoji podlaha – stěna a spár okolo prostupů, které dokonale zaplníme a esteticky opravíme silikonovým tmelem z kartuše weber.color silikon.

Technologie provádění – podlahy:

Na podlahy v koupelnách dřevostaveb se většinou používají dřevoštěpkové či dřevotřísková desky, které je nutno řádně podepřít roštem z trámů nebo trámků o maximální osové rozteči 60 cm, pokud neurčí výrobce desek jinak. Na takto uchycené a podepřené desky, které se na sebe kladou obvykle ve dvou vrstvách křížem a zároveň s jejich instalací se do nich zabudovávají guly nebo jiné prostupy. Desky se řádně očistí od zbytků materiálu vzniklých při obkládání stěn.

Na očištěné desky naneseme přímo zubovým hladítkem se zuby 6 x 6 mm trvale pružné dvousložkové vodoodpudivé epoxidopolyuretanové lepidlo na obklady a dlažby weber.xerm 847. Do naneseného lepicího epoxidopolyuretanového lepidla se okamžitě upevňují těsnicí koutové pásky weber.BE 14, které volně visí, již upevněné, pod obkladem v hydroizolační hmotě akryzol, ale i těsnicí bandáže Kerdi Keba 200 okolo gul a jiných prostupů. Zároveň se již kladou keramické dlaždice, které se fi xují do lepidla poklepem plastovoupaličkou.

Jakmile jsou dlaždice řádně zafixovány v lepidle weber.xerm 847 ponechá se lepidlo min. 24 hodin uzrát. Po vyzrání lepdla přistoupíme k vyčištění spár od zbytků lepidla a začneme se spárováním dlažby cementovým spárovacím maltou weber.color comfort pomocí pryžového hladítka. Po zaschnutí spárovací malty vyčistíme dlažbu vodou pomocí molitanového hladítka. Dlažbu po vyzrání spárovací malty dočistíme fl anelovým hadříkem

Pokud jsou tyto práce bezchybně dokončeny přistoupíme k čištění spár ve spoji podlaha – stěna a spár okolo prostupů, které dokonale zaplníme a esteticky opravíme silikonovým tmelem z kartuše weber.color silikon.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.xerm 847

Vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic

akryzol

hydroizolační hmota

weber.for fix

lepidlo na obklady a dlažby

weber.color SILICON

elastický spárovací tmel na bázi polysiloxanu

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm