Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak vytvořit kročejovou izolaci pod keramickou dlažbou v dřevostavbách.

 

 

problém

řešení

Technologický postup

Nesavé podklady Dřevotřísky, dřevoštěpky, sádrovláknité desky, Cetris a pod. Podkladní desky musí být náležitě upevněné a rovné, bez průhybů. Montáž musí být provedena dle předpisů výrobce desek a příslušných předpisů a norem.

Vlastní kladení rohože a keramických dlaždic Jakmile jsou desky dokonale vyrovnané a dle předpisů uchycené a je správně vytvořena dilatační spára okolo pevných konstrukcí, vyplněny silonovým tmelem weber.color silikon veškeré spoje, nalepíme po celém obvodu místnosti weber.dilatační pásku. Napenetrujeme stěny, pokud jsou ze sádrovláknitých desek, podkladním nátěrem weber.podklad A ředěným vodou v poměru 1/5 a podlahové dílce z např. dřevoštěpky podkladním nátěrem weber.podklad haft.

Po zaschnutí penetračního nátěru naneseme na podlahu cementový lepící tmel třídy C2TE – S1, weber.for duoflex pomocí ocelového hladítka se zuby 4 x 4 mm nejvíce však 6 x 6 mm.

Do naneseného tmelu postupně klademe předem naměřenou a nařezanou tlumící podložku DAMTEC standart v tl. 3 mm a to tak, že hrana podložky těsně přiléhá k dilatační pásce a jednotlivé pásy rohože jsou kladeny na sraz. Zároveň při vlastním kladení podložky do cementového tmelu vtlačujeme podložku, plnou silou, pomocí plochého hladítka do tmelu.

Pokud je podložka dokonale stabilizovaná přistoupíme k vlastnímu lepení keramických dlaždic. Naneseme na povrch podložky cementový lepící tmel weber.for duoflex zubovou stěrkou o velikosti zubů min. 8x8 mm a zároveň nanášíme i lepící tmel na rubovou stranu dlaždic. Takto upravenou dlaždici vtlačíme do naneseného lepícího tmelu a stabilizujeme ji poklepem pryžovou paličkou. Při této operaci vytlačíme i zbytek vzduchu z mezivrství.

Výše popsanou technologií s použitím cementového lepícího tmelu třídy C2TE – S1, weber.for duoflex dosáhneme přilnavosti jak podložky k podkladu tak i přilnavosti keramických dlaždic k podložce odtrhových hodnot cca 0,3 MPa, pokud je nutno dosáhnout vyšších hodnot doporučujeme k lepení podložky i dlaždic použít dvousložkový reaktivní lepící tmel třídy R1T weber.favo tan. Odtrhové hodnoty v tomto případě dosahují cca 1 MPa. Technologie kladení na reaktivní lepící tmel je obdobná, jen s tím rozdílem, že je možno použít zubových hladítek z menšími zuby a není třeba užívat oboustranného lepení dlaždic.

Nakonec odřízneme přečnívající dilatační písek a nalepíme soklové dlaždice, tak že v každém případě musí být mezi horizontálně položenou a soklovou dlaždicí zachována spára. Pokud je obkládána i stěna je nutno tuto operaci provést až po vyspárování dlažby.

Spárování

Po náležitém vyzrání celého souvrství, tj. cca 48 hodin a řádnému vyčištění spár, přistoupíme ke spárování spárovací cementovou hmotou weber.color comfort nebo weber.color perfect. Vlastní spárování probíhá takto – ve vodě řádně rozmíchanou spárovací hmotu nanášíme a vtláčíme do vyčištěných spár pomocí pryžového hladítka. Po vtlačení spárovací hmoty do spár odstraníme na hrubo přebytečnou hmotu a po zavadnutí přistoupíme k čištění ploch molitanovou houbou smáčenou v čisté vodě. Pokud jsou spárované plochy náležitě očištěny chráníme je min 24hodin před jakýmkoli namáháním. V žádném případě nesmí být zalita spárovací cementovou hmotou zalita spára mezi horizontálně  položenou a soklovou dlaždicí. Tato spára bude dodatečně vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem weber.color silicon.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.podklad haft

penetrační nátěr pro nesavé podklady

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.xerm 847

Vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

weber.color SILICON

elastický spárovací tmel na bázi polysiloxanu