Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat nebo zhotovovat nové balkony se zateplením certifikovaným zatepleným balkonovým systémem Weber?

problém

řešení

Betonový monolit nebo jiná krakorcová či lodžiová konstrukce ze které byly odstraněny původní vrstvy a byla staticky posouzena a ošetřena. Případně nové konstrukce.

Penetrace všech ploch, kde se bude následně pracovat na korpusu penetračním nátěrem weber.podklad haft. Technická přestávka min. 3 hod.

Nalepení na zadní čelo konstukce weber.dilatační pás.

Vytvoření spádové vrstvy na nášlapné ploše – spád 1,5 % a vyspravení kaveren na čele a podhledu konstrukce - weber.bat opravnou hmotou.

Penetrace vyzrálé hmoty weber.bat opravná hmota penetračním zředěným přednátěrem weber.podklad A. Tech. přestávka min. 3 hod.

Montáž weber.sokl WP SOKL 83

Nalepení izolantů na nášlapnou plochu EPS 100 40mm, čelo stěny EPS 100 80mm, čela a bočních stěn korpusu EPS 100 20mm, podhledu EPS 100 40mm způsobem předepsaného lepení, lepidlem weber.therm technik. Technologická přestávka min. 24 hod.

Vlepení pásu extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm pomocí lepícího tmelu weber.therm technik. Techická přestávka min. 24 hod.

Provedení krycí vrstva izolantu na nášlapné ploše z materiálu weber.bat balkonový v min. tl 40 mm.

Zastěrkování čelních a bočních ploch izolantu a extrudovaného pásu stěrkovým lepidlem weber.therm technik současně s vložením weber.roh kombi PVC a skleněné síťoviny WT 131 po celých plochách.

Osazené weber.balkonového profilu jeho spojení weber.spojkami za pomoci tmelu weber.color Poly.

Přelepení izolačního pásu Kerdi Keba 150/100 přes perforaci v okapovém plechu jednou polovinou do lepidla weber.for duoflex přičemž druhá polovina pásu Kerdi Keba je vložena do nanesené hydroizolační hmoty Terizol, která je rozprostřena na nášlapné ploše balkonového tělesa ocel. hladítkem se zuby 4 × 4 mm. Tech přestávka min. 6hod.

Vložení bandážního pásu weber.BE 14 v koutě mezi nášlapnou plochou a soklovou částí balkonového tělesa do hydroizolační hmoty Terizol.

Nanesení druhé vrstvy hydroizolační hmoty Terizol po celé nášlapné ploše balkonového tělesa včetně bandáží, zuby ocel. hladítka 4 × 4 mm. Tech přestávka min. 24 hod.

Lepení slinutých dlaždic typu Taurus rozměru 20 × 20cm, pomocí lepidla weber.for duoflex oboustranným lepením, včetně nalepení soklových dlaždic. Tech přestávka min. 24 hod.

Vyčištění spár mezi dlaždicemi, vložení weber.těsnícího provazce v koutě mezi nášlapnou plochou a soklem a zaspárovaní spár spárovací maltou weber.color comfort.

Vytmelení koutové spáry a spár mezi dlaždicemi a okapovým plechem těsnicím tmelem weber.color POLY

Obroušení povrchu stěrky na pohledových částech segmentu a penetrace povrchu penetrací weber.podklad A. Tech. přestávka min. 3 hod.

Nanesení finální vrstvy pastovité omítky weber.pas akrylát se zrny 2 mm – točené.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

penetrační nátěr

weber.bat balkonový

nesamonivelační speciální potěr

weber.therm technik

vysoce pružná lepicí a stěrková hmota, vhodná i pro desky z XPS

weber.pas akrylát

akrylátová omítka

weber.bat rapid

cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota