Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat balkony nebo lodžie certifikovaným systémem terizol?

Renovace balkonů a lodžií byl donedávna velký problém. Nahlédněte na naše bezproblémové řešení, krok za krokem. Pokud chcete, kontaktujte weber.specializovaný tým obchodně technických poradců.

problém

řešení

Spádovou vrstvu vytvoříme hmotou weber.bat balkonový o tloušťce 10– 100mm nebo pomocí rychloopravné hmoty weber.bat opravná hmota o tloušťce 1 – 20mm nebo weber.bat rapid o tloušťce 15– 100mm.

Provedeme penetraci.

Savý podklad:
weber.podklad A
ředěná vodou v poměru 1:10.

Nesavý podklad:
weber.podklad haft
a necháme cca 2hod. zaschnout.

Spáru mezi okapovým plechem a první řádkou dlažby (ta je o cca. 5– 10 mm předsazena) vytmelíme weber.color POLY. Nanáší se na nášlapnou plochu balkonu, kde se osadí okapový profil na sucho, a přes perforaci tohoto plechu nanášíme lepidlo weber.for fix nebo weber. for profiflex R. Přes perforovanou část profilu, kterou proniká lepidlo, přiložíme těsnící Schlüter®-KERDI-KEBA a to tak, že jednu část pásu položíme do lepidla a druhá část je uložená v izolační hmotě terizol (rozumíme podélně).

Obdobně se postupuje v přechodu nášlapné plochy v sokl. Tam je použit pás weber.BE 14 nebo Schlüter®-KERDI-KEBA s tím, že část pásu je usazená v terizolu a větší část na soklu v lepidle. Musí být však zaručeno, že v koutě tohoto spojení nedojde k přilnutí k podkladním vrstvám (v koutě musí izolační pás pružit).

Po 6 hod. po položení první vrstvy terizolu můžeme přistoupit k nanesení druhé vrstvy téže hmoty, která se rovněž nanáší stěrkou 4× 4 mm a to až po vnější okraje již výše jmenovaných těsnících pásů. Po dalších 12 hodinách je izolovaná plocha připravená pro nanášení lepidla. Po celou tuto dobu musí být chráněná před slunečním svitem, aby se na povrchu netvořily bubliny.

Maximální plocha dilatačního celku je 3 × 3 m u všech stěrkových izolací. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max. á 3 bm). Dilataci je dále nutno provést nad statickými prvky konstrukce, např. I profily, v místech, kde již dnes jsou statické trhliny. V rámci systému jsou dodávány dilatační lišty odolné UV záření.

lepení dlažby lepidlem weber.for fix s vložením balkonového profilu

K lepení dlažby na balkonech je třeba použít lepidlo weber.for fix, kterým se uchytí balkonový profil z eloxovaného hliníku, tím způsobem, že profil osadíme na sucho a flexibilní tmel se nanáší shora přes perforaci v profilu. Posléze se překrývají otvory v profilu páskou Schlüter®-KERDI-KEBA s přesahem, polovina šíře pásky se osadí do předem naneseného terizolu a druhá způsobem právě popsaným. Spojování balkonového profilu se provádí jeho přeložením spojkou, nejméně však 5 mm, a spojením ve styku tmelem weber.color POLY

Nanášení lepidla a pokládání dlažby se provádí běžným způsobem, oboustranného nanášení lepidla. Doporučený typ a rozměr používaných dlaždic je TAURUS (označení pro slinutou dlažbu) 200× 200 mm - (63S, 73S, 76S…) a to kvůli většímu množství spár, které po vyplnění flexibilní spárovací maltou weber.color comfort (tl. spáry 4 – 6 mm) plní lépe dilatační funkci, výjimečně lze použít dlažbu TAURUS – 300 × 300 mm (63S, 73S, 76S), avšak za podmínky vkládání dilatačních lišt á 1,5 m.

Minimální souvislá vrstva lepidla je 5 mm, oboustranné nanášení lepidla a 95% plochy dlaždic musí být pokryto lepidlem (zubová stěrka č. 8 – 10). Typ lepidla weber.for fix nebo weber.for profiflex R

Lepení tmelem weber.for fix

Obklad soklu se lepí weber.for fixem tak, aby spára vyplňovaná trvale pružnným tmelem byla min. 8 mm široká. Do spáry vložíme distanční mironalový provazec prům. 8 mm a následně zůstatek volné části spáry vyplníme tmelem weber.color POLY nebo do rohu ve styku dlažba sokl, před lepením soklu vložíme rohovou dilatační lištu Schlüter®-DILEX-EKE.

Vyspárování dlažby maltou weber.for comfort

Vyspárování dlažby maltou weber.color comfort. Spáry v ploše dlažby a svislé spáry soklu se spárují flexibilní spárovací maltou weber.color comfort. Minimální tloušťka spáry je 4–6 mm.

dlažba s okapovým plechem

Pokud chcete použít systém s dlažbou s okapovým plechem, je třeba drobná změna v technologii provádění. Pokud si nejste v systému naprosto jisti, kontaktujte, prosím, techniky Weber.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

penetrační nátěr

weber.bat balkonový

nesamonivelační speciální potěr

weber.bat rapid

cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

weber.for fix

lepidlo na obklady a dlažby

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

weber.for profiflex R

rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota

weber.color POLY

šedý elastický tmel na bázi MS polymeru