Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat balkony a lodžie pomocí rohože DITRA?

problém

možné problémy na vašich balkonech

Vady okapového systému a ukotvení zábradlí balkonu přes dlažbu a izolaci.

Škody na balkonu, nebo lodžii způsobené nevhodnou technologií provádění.

Historický balkon s vysokým stupněm poškození, s karbonatací způsobenou povětrnostními vlivy.

Dlažba poškozená vlhkostí vsáklou do podkladu netěsností spár.

Při těchto problémech, po ověření statické funkce a případné sanaci nosné konstrukce, doporučujeme systémové řešení pro balkony, lodžie apod.

řešení

klasické problémy v případě renovací aplikace

Odstraní se zkorodované oplechování a poškozené vrstvy dlažby, místy až na nosnou konstrukci.

Spádová vrstva se vytvoří weber.bat rapid nebo weber.bat balkonový, výtluky se vyspraví weber.bat opravnou hmotou. Vyspravený a očištěný podklad se opatří weber.podkladem A 1:10 a po zaschnutí se nanese lepidlo weber.for duoflex stěrkou o velikosti zubu 4 × 4 mm.

Do naneseného lepidla se osadí ukončovací profily Schlüter®-BARA, rozvine pás rohože Schlüter®-DITRA.

Rohož Schlüter®-DITRA se v místě spojů s okapovým plechem přestěrkuje Schlüter® KERDI-COLL a do něho se přilepí izolační páska Schlüter®-KERDI-KEBA.

Stejným způsobem se vytvoří vodotěsné spoje pásů rohože Schlüter®-DITRA v ploše.

Schlüter®-KERDI-KEBA se rovněž použije pro vodotěsný spoj rohože Schlüter®-DITRA se stěnou.

Osazení koutového dilatačního profilu Schlüter®-DILEX-EKE (pokud je použit systém s plovoucím potěrem doporučujeme profil Schlüter®-DILEX-EKE) a soklových dlaždic do lepidla weber.for duoflex. Dlažba v ploše se lepí také pomocí weber.for duoflex.

Dlažba se po zatvrdnutí lepidla (cca po 24 hod.) spáruje pomocí spárovací malty weber.color perfect.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.bat balkonový

nesamonivelační speciální potěr

weber.bat rapid

cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota