Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat balkony a lodžie pomocí epoxidů?

Příprava podkladu na balkonech, kde je již vytvořena spádová vrstva na nosné konstrukci a nebude se zabudovávat okapový plech a hydroizolační cementová stěrka, nebo je odvodnění již vyřešeno před tím na stávající konstrukci.

problém

Vyspravení podkladu před nanášením finálních vrstev při renovaci

Odstranění stávajících vrstev až na pevnou nosnou konstrukci.

Vyspravení výtluků v nosné konstrukci pomocí rychlé opravné hmoty weber.bat opravná hmota, nebo polymerbetonové směsi weber.sys epox PB.

Odstranění trhlin ve spojích nosné konstrukce.

Již po 12 hodinách je možná další aplikace.

  1. Po odstranění stávajících vrstev podklad řádně napenetrujeme (weber.podklad A nebo weber.podklad haft)
  2. Vytvoříme spádovou vrstvu z materiálu weber.bat opravná hmota nebo weber.bat balkonový či weber.bat rapid.
  3. Po řádném vyzrání spádové vrstvy naneseme ve dvou vrstvách cementovou stěrkovou hydroizolační hmotu terizol a zároveň s ní osadíme bandážní pásky weber.BE 14 či Kerdi-Keba. Současně také osadíme okapové plechy, a to buď klasický hliníkový okapový profil weber (povrch. úprava epoxidový nátěr) nebo okapový hliníkový profil weber se zarážkovou perforovanou lištou (povrch. úprava weber.sys epox PB)

Jakmile vyzraje cementová stěrková hydroizolační hmota terizol napenetrujeme její povrch penetračním nátěrem weber.podklad haft a na přilnutý penetrační nátěr naneseme opět vyrovnávací vrstvu weber.bat opravné hmota v minimální tloušťce 5 mm, kterou následně upravíme zafilcováním a ponecháme vyzrát.

řešení

aplikace

Podklad napenetrujeme hmotou weber.sys epox PR, nebo hmotou weber.sys epox podklad, který pro lepší přilnavost následných vrstev či pro vytvoření protiskluzu lze zasypat weber.LOD křemičitým pískem.

Po min. 12-ti hod. provedeme vymetení přebytečného křemičitého písku a podklad vysajeme.

Aplikujeme epoxidovou kompozici weber.sys epox NS, jako stěrku, nebo nátěr nylonovým válečkem. Epoxidovou kompozici je nutné používat v odstínu RAL 1017 (okrová) z důvodu odolnosti UV záření v exteriérech.

Po 24 hod. je finální nášlapná plocha pochůzí, po sedmi dnech je epoxid plně vyzrálý.

Ukázka finální úpravy se vsypem s akrylovým chipsem weber.sys epox chips.

Konečnou úpravu je v případě aplikace weber.sys epox chips třeba provést hmotou weber.sys epox PUR lak.

Ukázka finální úpravy hmotou weber.sys epox PB. Okolo pevných konstrukcí musí být bezpodmínečně vytvořena dilatační spára tl. 8 – 10 mm pomocí dilatačního provazce a weber.color POLY nebo vhodné dilatační lišty.

Hmotu weber.sys epox PB si můžete objednat v 30-ti různých barevných variantách. Pro tyto účely NEPOUŽÍVAT PŘÍRODNÍ PLASTBETON. Nalitá plocha PB musí být rovněž rozdilatována do obdélníků max. velikosti 2 šířky = 1 délka.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

weber.bat rapid

cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem

weber.sys epox plastbeton hrubý

Dvosložková bezrozpouštědlová transparentní epoxidová hmota. Pojivo pro kamenné povlaky s velikostí frakce plniva nad 8 mm

weber.sys epox - penetrace rozpouštědlová

epoxidová penetrační pryskyřice / základní epoxidový dvousložkový nátěr

weber.sys epox chips

akrylový chips do epoxidových pryskyřic dekorativní úprava epoxidových podlah

weber.sys PUR-B

Vnitřní podlahový nátěr na bázi PUR pryskyřice Polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou odolností