Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak provést podlahu koupelny s dodatečnou akustickou podložkou v bytě?

problém

řešení

  1. Diagnostikujeme podklad, lokální výtluky a nerovnosti vyspravíme rychle opravnou hmotou weber.bat opravná hmota.
  2. Před nanesením weber.bat opravné hmoty je nutná penetrace pomocí weber.podklad A (v poměru 1 : 5 s vodou).
  3. Na takto připravený podklad naneseme vrstvu akryzolu.
  4. Pro dokonalé utěsnění napojení vpusti včetně rohů a prostupů je nezbytně nutné, aby byla použita páska Kerdi-Keba nebo weber.BE-14, která se ukotví na límec vpusti pomocí tmelu weber.color POLY, která zaručí dokonalou přilnavost.
  5. Po zaschnutí (cca po 12 hod.) provedeme druhý nátěr akryzolu (můžeme aplikovat válečkem nebo štětcem).
  6. Vlepíme po celém obvodu weber.dilatační pásek.
  7. Po zaschnutí aplikujeme lepidlo na obklady a dlažby weber.for duoflex nebo weber.xerm 847 (nadstandardní řešení).
  8. Do lepidla vložíme (na sraz) a plochou stranou hladítka vtlačíme zvukoizolační fólii Damtec Standard.
  9. Po cca 24 hod. naneseme na plochu s již položenou akustickou podložkou Damtec Standard lepidlo na obklady a dlažby weber.for duoflex nebo weber.xerm 847 (nadstandardní řešení), do kterého vložíme keramické dlaždice pomocí metody oboustranného lepení.
  10. Spárování provedeme cca po 24 hod. maltou weber.color comfort i weber.color perfect, nebo pružné spáry, např. v koutech, provedeme elastickým tmelem weber.color POLY, weber.color silikon – dle požadavku zadavatele.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.xerm 847

Vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic

weber.color SILICON

elastický spárovací tmel na bázi polysiloxanu

weber.color POLY

šedý elastický tmel na bázi MS polymeru

weber.podklad floor

penetrační nátěr

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota

akryzol

hydroizolační hmota

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm