Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak provádět instalaci ultratenkých velkoplošných keramických obkladů a dlažeb?

V současné době se čím dál častěji v developerských projektech a hlavně v projektech občanské vybavenosti (obchodní a administrativní centra), objevují systémy řešení povrchových úprav na stěnách a podlahách pomocí ultratenkých velkoplošných keramických materiálů. Chybí však závazné předpisy pro provádění těchto systémů, proto se pokusíme nastínit alespoň základní technická prováděcí řešení:

problém

obkládání stěn (keramické prvky tl. 3–7,5 mm)

Zásady:

  1. K provádění jsou nutné kvalitní kladečské plány, ve kterých jsou zapracovány jak rozměry keramických prvků, spárořezy, dilatační pole, řešení vlastní šíře spár mezi jednotlivými prvky (určeno výrobcem), vytyčení prostupů apod.
  2. Musí být již od výrobce určen druh a třída lepidla k vlastní aplikaci střepu (je třeba rozlišovat různé typy střepu a jeho rubové úpravy)
  3. K instalaci je nutné, aby prováděcí firmy byly prokazatelně prakticky proškoleny techniky výrobní firmy nebo osobami tím pověřenými.
  4. Prováděcí firmy bezpodmínečně musí umět ovládat, jak přípravky na vlastní instalaci (manipulační rámy a vozíky určené k manipulaci s deskami např. při aplikaci lepidla, řezací stoly a řezačky, které vytváří v prvcích prostupy, zabrušovače hran apod., tak i přísavky pro vlastní manipulaci s keramickými prvky.
  5. Výrobcem musí být rovněž určen způsob lepení prvků, a to buď oboustranné lepení anebo jen jednostranné lepení. Zároveň musí být určen druh lepidla, nejčastěji cementová lepidla min. tř. C2T – S1 a výše nebo u prvků vyztužených skleněnou síťkou v epoxidové emulzi – lepidly tř. R2. Pro lepení musí být určena i velikost nanášecích zubů jak na střep, tak i na podklad, který musí být, před vlastní aplikací, naprosto srovnán.
  6. Ke srovnání ploch jednotlivých prvků musí být použity vymezovací srovnávací klínky.
  7. Lepení beze spár – NELZE.

kladení dlažby (keramické prvky tl. 6–7,5 mm)

Platí veškeré zásady uvedené při technologii obkládání stěn s tím rozdílem, že plochy, na které se aplikuje velkoformátová ultratenká dlaždice, musí být bezpodmínečně znivelovány.

Zbytková vlhkost v podkladní vrstvě nesmí u velkých formátů přesáhnout 2 % dle CM.

Vždy respektovat pokyny ke kladení a instalace keramických prvků od výrobce.

Ultratenké velkoplošné dlaždice vyztužené laminátem se nesmí použít na podlahách namáhaných zvýšenou zátěží z vozíků s tvrdými koly.

Ukázka řezání, zabrušování hran, vyvážení otvorů, nanášení lepidla a vlastní instalace s vyrovnáním dlaždic klínky systému Lash

Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

Ukázka přepravy a manipulace s ultratenkými velkoplošnými formáty dlaždic.

řešení

Ukázka manipulačních a řezacích stolů.

Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.

Ukázka zafixování a vyrovnání velkoplošných keramických desek.

Ukázka řezání a vrtání otvorů pomocí speciálních nástrojů.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.podklad floor

penetrační nátěr

weber.podklad haft

penetrační nátěr pro nesavé podklady

weber.sys epox podklad

epoxidová univerzální pryskyřice bezrozpouštědlová / penetrační a stěrková dvousložková hmota

řešení 2

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota

weber.floor 4150

samonivelační modifikovaná cementová hmota

weber.floor 4160

samonivelační podlahová hmota pro tloušťku vrstev 2-30mm

weber.floor 4095

samonivelační podlahová hmota pro tloušťku vrstev 1-10mm

weber.niv dur

samonivelační podlahová hmota pro tloušťky vrstev 3-30 mm

weber.floor 4320

rychletuhnoucí podlahová směs

řešení 3

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.for profiflex R (low dust)

rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo

weber.for profiflex (low dust)

flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

weber.xerm 859 F

Flexibilní a rychletuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé i středněvrstvé lepení obkladů, dlažeb a přírodního kamene, kdy je nutno provést práce v co nejrychlejším sledu.

weber.for superflex

lepidlo určené pro velké a ultratenké formáty keramiky

weber.pox easy

epoxidové lepidlo a spárovací malta na obklady a dlažby

řešení 4

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

weber.pox easy

epoxidové lepidlo a spárovací malta na obklady a dlažby