Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak postupovat při pokládce nové dlažby?

problém

řešení

Předepsané roviny dosáhneme nivelací povrchu před kladením dlažby. Mnohem snazší a pravidelnější rozprostírání lepicího tmelu a eliminace případných poruch při kladení dlažby.

Posoudíme rovnost podlahy pomocí hliníkové latě délky 2 m.

a) metoda floating (weber.col max 2) tzn. lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka s velikostí zubů 10× 10mm.

a) metoda floating (weber.col max 2) tzn. lepicí tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka s velikostí zubů 10×10 mm.

b) metoda buttering floating (weber.for fix) tzn. lepidlo aplikujeme na podklad i na dlažbu, která má rozměry větší než 500 cm2.

Aplikace dlaždic do tekutého lože.

Po zatvrdnutí lepidla je možné celou plochu zaspárovat spárovací maltou weber.color comfort.

Již po 48 hod. můžete bez problémů užívat renovované prostory. Již po 48 hodinách můžete podklad plně zatížit.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad haft

penetrační nátěr pro nesavé podklady

weber.for fix

lepidlo na obklady a dlažby

weber.for profi LW

lehčené vysoce přilnavé lepidlo na obklady a dlažby třídy C2TE

weber.for profiflex R LD

rychletuhnoucí flexibilní lepicí tmel na bázi vápence

weber.tec superflex D2

reaktivně tuhnoucí vysoce flexibilní těsnící stěrka

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm