Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak na teplovodní podlahové vytápění?

Na teplovodní vytápění je důležitá správná volba materiálů. Nahlédněte na naše řešení a doporučení. Pokud budete mít zájem, kontaktujte naše specializované obchodní technické poradce.

problém

Dlažba bez trhlin. 

Konstrukce bez objemových změn a vyboulení.

Nejkratší doba provádění.

Na vytápěné suché podlaze nemají roztoči žádnou šanci.

Při použití systémového řešení, kde krytinou je dlažba, se prostory velice dobře udržují a zabraňuje se šíření bakterií, roztočů a spór.

Systém nevyžaduje žádné dilatační spáry v zálivkovém potěru. Dilatace je nutná až v dlažbě.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP pro uvedení topné soustavy do provozu

Pokud se jedná o první zátop, musí se provést podle normy ČSN EN 1264. Počáteční zátop musí být proveden nejdříve 21 dnů po položení cementové roznášecí vrstvy. Počáteční zátop se zahajuje při teplotě vody v přívodu mezi 20°C a 25°C, která musí být udržována nejméně po tři dny. Následně musí být nastavena nejvyšší projektová teplota a udržována nejméně další 4 dny. Průběh zátopu musí být dokumentován.

Obvykle se postupuje tak, že se z momentální denní teploty (např. 15°C) zvyšuje teplota betonové desky vždy o 5°C za 24 hod až do dosažení max. provozní teploty. Tato teplota se udržuje 3 dny. Zpětný pokles teploty se provádí tempem 10°C za 24 hod. až na původní teplotu.

V případě aplikace samonivelační podlahové hmoty na cementovou roznášecí vrstvu se samonivelační vrstva nechá vyzrát minimálně 21 dní, v případě rychletvrdnoucí samonivelační hmoty min. 14 dní. Průběh zátopu topné soustavy pak probíhá stejně jako při teplotním zatěžování cementové roznášecí vrstvy.

řešení

Topné prvky (hadice) zatlačíme do výlisků dle předpisů výrobce podlahových vytápění.

Provedeme potěr pomocí hmoty weber. bat balkonový nebo weber.bat rapid nebo weber.floor 4490 do předepsané krycí výšky (8 mm nad výlisky potěrové desky Schlüter®-Bekotec-EN).

Na pochůzný potěr se přilepí rohož Schlüter®-DITRA pomocí lepidla weber. for fix nebo weber.for duoflex, weber.for profiflex 1000.

Ukázka detailu dilatační spáry v dlažbě pomocí profilu Schlüter-DILEX-BWS.

Kladení dlažby na rohož Schlüter®- DITRA pomocí lepidla weber.for fix nebo weber.for duoflex, weber.for profi 1000.

Usazení koutových dilatačních profilů Schlüter-DILEX-EKE a soklových dlaždic.

Po cca 24 hodinách spárujeme spárovací maltou weber.color comfort nebo weber.pox easy. Dilatační spáry se vyplní těsnicím tmelem weber.color POLY, nebo se vloží profil Schlüter®-DILEX-EKE.

Nezapomeňte podlahové vytápění postupně zatěžovat dle předpisů výrobce. Jinak hrozí celková destrukce dlažby.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

penetrační nátěr

weber.bat balkonový

nesamonivelační speciální potěr

weber.bat rapid

cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem

weber.floor 4490

litý kalciumsulfátový potěr s nízkým namáháním v tahu

weber.for fix

lepidlo na obklady a dlažby

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.pox easy

epoxidové lepidlo a spárovací malta na obklady a dlažby

weber.for profi 1000

lepidlo na dlažbu pro anhydritové potěry

weber.color POLY

šedý elastický tmel na bázi MS polymeru