Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak lepit obklad na sádrovou omítku?

Sádrové omítka do trvale mokrých prostor, jako jsou koupelny, sprchové kouty a nota bene velkoprostorové lázně – NEPATŘÍ! Pokud sádrové omítky nechcete dodatečně odstraňovat, je možné použít v individuálních koupelnách a sprchových koutech toto krajní technické řešení. Toto technické řešení je u velkokapacitních lázní NEPŘÍPUSTNÉ!

problém

Na gletovanou sádrovou omítku se nedá keramický obklad lepit přímo klasickým cementovým lepidlem. Důvodem je, jak extrémně hladký podklad ze kterého lepidlo sjíždí, tak působení síranu vápenatého způsobující degradaci cementového lepidla.

řešení

a/ Glet se z povrchu sádrové omítky mechanicky odstranit.

b/ Povrch očistit, případně vysát průmyslovým vysavačem.

c/ Povrch napenetrovat podkladním nátěrem weber.podklad A smíchaným z vody v poměru 1/5, pomocí zednické štětky.

d/ Po zaschnutí penetračního nátěru, působení síranu vápenatého odclonit pomocí min. 1 nátěru akrylátové hydroizolace akryzol, jenž je možno nanést rovněž pomocí štětky. Nezapomenout na bandáže koutů, rohů a prostupů páskou weber.BE14, kde při aplikaci samozřejmě použít 2x nátěr akryzolem. Tím se dosáhne toho, že odcloníme působení síranů a zároveň uchráníme sádrovou omítku vůči působení vnikající vlhkosti do konstrukce. (Omítka absorbuje sama o sobě velké množství vody a není vhodná do vlhkého prostředí.)

e/ Na vyzrálý akryzol (min 24 hodin), lze nanést lepidlo na obklady min. třídy C2T např. weber.for profi plus, u přírodního kamene weber.xerm 862, který je nutno aplikovat pomocí ocelového hladítka se zuby 6x6 nebo 8 x 8 mm.

f/ Po aplikaci keramických obkladů či obkladu z přírodního kamene a vytvrzení lepidla, obklad zaspárovat spárovací maltou např. weber.color comfort u přírodního kamene weber.fug 872 F, kterou nanášet pomocí pryžového hladítka, čistit pomocí molitanového hladítka a vody.

Nářadí

Elektrická bruska s hrubým brusným kotoučem, elektrické míchadlo, zednická lžíce, ocelové hladítko, zednická štětka, nůž (nůžky), pryžové hladítko, řezačka na obklady (přírodní kámen), molitanové hladítko, míchací vědro, odměrka na vodu, metr, vědro na vodu.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.for profiplus

lepidlo na obklady a dlažby, třída C2T

weber.xerm 862

lepidlo na přírodní kámen, trassové lepidlo, trass, tras,lepidlo, weber, Weber;

akryzol

hydroizolační hmota

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

weber.fug 872 F

spárovací malta na obklady a dlažby z přírodního kamene