Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak lepit dlažbu na anhydritový podklad?

 

 

Co je to anhydritový potěr?

  • Litá hmota na bázi sádrovce (síran vápenatý), plněná pískem a nalévaná ve vrstvě 3–4,5 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti.
  • Užívá se hlavně při rekonstrukcích a má tu výhodu, že se velice dobře zpracovává a nezatěžuje konstrukce, protože má relativně nízkou objemovou hmotnost.
  • V současné době je anhydritový potěr velice užívaným materiálem na stavbách.

problém

Každý anhydritový oškrábaný i neoškrábaný potěr má na svém povrchu zbytky separační vrstvy – sádrovce, který je nutno před aplikací obrousit a vysát veškeré nečistoty.

Další problémem u anhydritových potěrů je ten, že je velice savý.

U anhydritových potěrů je nutno dbát na další závažnou věc a to je zbytková vlhkost v potěru. Tzn. že anhydritové potěry se zbavují zbytkové vlhkosti v průměru 3x déle než klasické betonové potěry. Proto je nutné před aplikací zbytkovou vlhkost řádně změřit v celé vrstvě potěru (hlavně ve spodní třetině).

Dle normy ČSN 74 4505 by zbytková vlhkost u vyhřívaných anhydritových potěrů neměla přesáhnout 0,3 % CM. U nevyhřívaných anhydritových potěrů by neměla přesáhnout 0,5 % CM.

řešení

Aplikace

Posoudíme rovnost podlahy pomocí hliníkové latě délky 2 m.

Po očištění povrchu naneseme penetrační nátěr určený pro velice savé povrchy weber.podklad haft nebo weber. podklad A ředěný vodou v poměru 1:5.

a) Aplikace litého lepidlaweber.for profi 1000, které se upraví nerezovou stěrkou s velikostí zubů 10 × 10 mm.

   

b) metoda buttering floating (weber.for superflex) tzn. lepidlo aplikujeme na podklad i na dlažbu, která má rozměry větší než 500 cm2.

Aplikace dlaždic do tekutého lože.

Po zatvrdnutí lepidla je možné celou plochu zaspárovat např. spárovací hmotou weber.color comfort.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.podklad haft

penetrační nátěr pro nesavé podklady

weber.for profi 1000

lepidlo na dlažbu pro anhydritové potěry

weber.tec superflex D2

reaktivně tuhnoucí vysoce flexibilní těsnící stěrka

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm