Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak klást těžké keramické a betonové dlaždice na zhutněnou nosnou drenážní vrstvu, (např. kamenná drť) pomocí drenážního betonu?

 

 

problém

  1. Zhutněná vrstva kamenné drti (drenážní nosná vrstva)
  2. Obrubník z přírodního nebo umělého kamene
  3. Drenážní beton weber.bat dren Z, (z venkovního boku obrubníku), obrubník se stabilizuje do weber.bat dren Z minimálně 24 hod. před kladením dlažby
  4. Vrstva drenážního betonu weber.bat dren F v tloušťce 35 – 50 mm
  5. Trasové lepidlo na obklady a dlažby weber.xerm 862 nebo weber.for profi 1000
  6. Těžké keramické nebo betonové dlaždice
  7. Zaspárování spárovací maltou weber.color perfect

řešení

Na zhutněnou a vyrovnanou vrstvu kamenné drti (drenážní nosná vrstva) osadíme do drenážního betonu weber.bat dren Z obrubníky min. 24 hod. před kladením vlastní dlažby. 24 hod. technologická pauza je nutná ke stabilizaci obrubníků (pokud jsou použity). Po této době naneseme mezi obrubníky drenážní beton weber.bat dren Z v tloušťce 35 – 50 mm.

Na nanesenou vrstvu drenážního betonu weber.bat dren F se nanese rozmíchané lepidlo na obklady a dlažby na bázi trasového plniva weber.xerm 862 nebo weber.for profi 1000 pomocí ocelového hladítka v tloušťce 5 – 10 mm dle rozměrů a tloušťky dlaždic do takto připraveného lože kladených. U keramických tvarovek je tloušťka maltového lože určována rozměry a váhou tvarovek.

Před kladením bloků keramických tvarovek je nutno nanést na rubovou stranu tzv. elastickou penetraci, k čemuž nám rovněž poslouží lepidlo na obklady a dlažby weber.xerm 862 nebo weber.for profi 1000. Lepidlo se nanáší pomocí ocelového hladítka nebo hrubé zednické štětky.

Ihned po položení opracovaných bloků z přírodního nebo umělého kamene či keramických dlaždic se tyto dokonale v maltovém loži zafixují pomocí gumové nebo plastové paličky.

12 – 24 hod. po položení dlažby se celá plocha vyspáruje spárovací maltou k tomuto účelu určenou weber.color perfect pomocí pryžového hladítka.

Okamžitě po zaspárování dlažby se celoplošně dlažba očistí pomocí molitanového hladítka a vody.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.xerm 862

lepidlo na přírodní kámen, trassové lepidlo, trass, tras,lepidlo, weber, Weber;

weber.for profi 1000

lepidlo na dlažbu pro anhydritové potěry