Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak klást kamennou dlažbu na drenážní betony?

 

 

problém

  1. zespádovaná vrstva prostého betonu nebo železobetonu
  2. 2× vrstva terizol se zabudovaným okapovým perforovaným plechem
  3. drenážní beton weber.bat dren F
  4. 4. trassové lepidlo na obklady a dlažby weber.xerm 862 nebo weber.for profi 1000
  5. desky z přírodního kamene, opracované desky, nebo dlažba z keramiky - těžké keramické tvarovky
  6. zaspárování spárovací maltou weber.color klinker nebo weber.sys epox mix

řešení

Podklad: Na vyzrálou základovou betonovou zespádovanou desku určenou pro dlažbu na venkovních terasách a pochozích chodnících, je třeba nanést ve dvou vrstvách hydroizolační cementovou stěrku terizol dle návodu pro zpracování terizolu. Do konstrukce je rovněž nutno u teras velkých rozměrů zabudovat ve vrstvě terizolu okapové perforované plechy sloužící k odvodu vody. Na vyzrálý povrch hydroizolační stěrky je možno nanést drenážní beton weber.bat dren F v tloušťce 35 – 40 mm.

Na nanesenou vrstvu drenážního betonu weber.bat dren F se nanese rozmíchané lepidlo na obklady a dlažby na bázi trasového plniva weber.xerm 862 nebo weber.for profi 1000 pomocí ocelového hladítka v tloušťce 5 – 20 mm dle rozměrů a opracování přírodních kamenů kladených do takto připraveného lože. U keramických tvarovek je tloušťka maltového lože určována rozměry a váhou tvarovek.

Před kladením bloků z přírodních kamenů nebo keramických tvarovek je nutno nanést na rubovou stranu tzv. elastickou penetraci k čemuž nám rovněž poslouží lepidlo na obklady a dlažby weber.xerm 862. Lepidlo se nanáší pomocí ocelového hladítka, nebo hrubé zednické štětky.

Ihned po položení bloků z přírodního nebo umělého kamene se tyto dokonale v maltovém loži zafixují pomocí gumové nebo plastové paličky.

12 – 24 hod. po položení dlažby se celá plocha vyspáruje speciální spárovací maltou k tomuto účelu určenou weber.color klinker či weber. sys epox mix pomocí pryžového hladítka nebo hrubého koštěte.

Okamžitě po zaspárování kamenů s použitím malty weber.color klinker se celoplošně dlažba očistí pomocí molitanového hladítka a vody. Pokud se použije malta weber.sys epox mix je nutno cca 12 hod. udělat technologickou přestávku a po této době přebytečný křemičitý písek odmést koštětem.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

weber.xerm 862

lepidlo na přírodní kámen, trassové lepidlo, trass, tras,lepidlo, weber, Weber;

weber.for profi 1000

lepidlo na dlažbu pro anhydritové potěry

weber.color klinker

spárovací malta

weber.sys epox mix

drenážní epox. písková spárovačka vhodná pro pochozí i pojízdné plochy