Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak klást dlažbu z opracovaného přírodního kamene, keramických dlaždic a kalibrovaného umělého kamene na drenážní folii?

 

 

problém

 1. zespádovaná vrstva prostého betonu nebo železobetonu.
 2. 2 x vrstva Terizol se zabudovaným okapovým perforovaným plechem
 3. drenážní folie cca 3 mm.
 4. trassové lepidlo weber.xerm 862
 5. desky z přírodního kamene ve dvou variantách:
  A) neopracovaný kámen
  B) opracované desky a dlažba z keramiky rovněž ve dvou variantách
  a) těžké keramické tvarovky,
  b) opracované desky z přírodního kamene
 6. zaspárování spárovací maltou weber.color klinker

řešení

PODKLAD:
Na vyzrálou základovou betonovou zespádovanou desku určenou dlažbu na venkovních terasách a pochozích chodnících je třeba nanést ve dvou vrstvách hydroizolační cementovou stěrku TERIZOL dle návodu pro zpracování Terizolu. Do konstrukce je rovněž nutno u teras velkých rozměrů zabudovat ve vrstvě Terizolu okapové perforované plechy sloužící k odvodu vody. Na vyzrálý povrch hydroizolační stěrky je možno klást drenážní folii.

Drenážní folii opatřenou pěnovou propustnou vrstvou klademe na vyzrálou hydroizolační stěrku na sucho a to dvěma způsoby. Buď na sraz, nebo převázáním přes dvě podélné řady nopů.

Folie se klade pěnovou propustnou bílou vrstvou nahoru.

Na položenou drenážní folii se nanese rozmíchaný lepící tmel na bázi trasového plniva Weber.xerm 862 pomocí plochého ocelového hladítka v tloušťce 5– 15 mm dle opracování přírodních kamenů do takto připraveného lože kladených. U keramických tvarovek je tloušťka maltového lože určována rozměry a váhou tvarovek.

Před kladením bloků z přírodních kamenů nebo keramických tvarovek je nutno nanést na rubovou stranu tzv. elastickou penetraci k čemuž nám rovněž poslouží lepidlo weber.xerm 862. Lepidlo se nanáší pomocí ocelového hladítka nebo hrubé zednické štětky.

Ihned po položení bloků z přírodního nebo umělého kamene se tyto dokonale v maltovém loži zafixují pomocí gumové nebo plastové paličky.

12– 24 hod. po položení dlažby se celá plocha vyspáruje speciální spárovací maltou k tomuto účelu určenou weber.color klinker, pomocí pryžového hladítka nebo hrubého koštěte.

Okamžitě po zaspárování dlažby se celoplošně dlažba očistí pomocí molitanového hladítka a vody.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

weber.xerm 862

lepidlo na přírodní kámen, trassové lepidlo, trass, tras,lepidlo, weber, Weber;

weber.color klinker

spárovací malta