Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak izolovat velkoplošné koupelny, sprchy a lázeňské prostory?

Při volbě materiálů při izolaci velkokapacitních koupelen a lázeňských prostor nelze experimentovat nebo uzavírat kompromisy. Seznamte se s našim řešením.

problém

Na obklady a dlažby ve velkoplošných koupelnách, sprchách a lázních působí trvalá vlhkost, střídání teplot, agresivních chemikálie při čištění a desinfekci a zároveň voda se zvýšeným obsahem solí. Zvýšený pohyb osob – téměř v nepřetržitém provozu. Izolace, lepidla a spárovací malty jsou stále namáhány, tím dochází k prasklinám ve spárách. Působením vody s obsahem solí dochází k poškození lepidel a tím i k odlupováním dlaždic. Agresivní chemikálie narušují izolace a procházejí do spodních vrstev konstrukce. Pak je nutné provést kompletní generální rekonstrukci od nosných konstrukcí až po finální úpravy interiéru.

řešení

Při rekonstrukcích:

Odstraníme stávající obklady a dlažby, popřípadě i část vrstev konstrukce, která může být napadená plísněmi a degradovaná působením vlhkostí a chemikáliemi.

Odstraníme plísně – protiplísňovými nátěry nebo mechanicky. Doplní se degradované odstraněné části konstrukce reparačními hmotami, např. weber.bat opravná hmota.

Po těchto úpravách nebo u nových konstrukcí:

Přistoupíme k vlastní izolaci podlah i stěn izolační hmotou terizol. Nanášíme na mírně zvlhčený povrch, stěrkou s 3 mm zubem v první vrstvě. Veškeré kouty, prostupy, rohy jsou vybandážované páskou weber.BE-14 nebo prvky Schlüter®-KERDI-KEBA, které se vloží do první vrstvy hmoty terizol

Druhá vrstva izolace terizol se nanáší cca po 6 hod. hladítkem se zubem 4 mm po celé ploše včetně bandáží. Nechá se 12 hodin uzrát.

Dlaždice pokládáme pomocí flexibilního lepidla weber.for fix. Zásadně metodou buttering-floating tzn. oboustranné lepení.

V případě technicky dokonalejšího řešení můžeme aplikovat epoxidové lepidlo weber.pox easy - a to na lepení i spárování.

V případě lepení metodou buttering floating hmotou weber.for fix, spárujeme dlaždice spárovací maltou weber.pox easy po 24 hod.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

terizol

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

weber.for fix

lepidlo na obklady a dlažby

weber.for profi LW

lehčené vysoce přilnavé lepidlo na obklady a dlažby třídy C2TE

weber.for duoflex

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

weber.pox easy

epoxidové lepidlo a spárovací malta na obklady a dlažby

weber.bat opravná hmota

opravná a vyrovnávací hmota