Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak diagnostikovat a připravit podklad před aplikací dlažby/obkladu?

problém

Než se rozhodneme položit novou dlažbu či obklad, je nutné napřed diagnostikovat podklad. Zda je podklad pevný, stabilní, savý, nebo nesavý, je důležitou informací před volbou druhu lepidla, přednátěru a vlastní aplikace.

řešení

1. rovnost podkladu

Jak poznáme rovinnost podkladu?

Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nad 2 mm na 2 m hliníkové nebo hoblované lati. Rozdíl by neměl být větší než ± 2 mm.

Lať se klade náhodně křížem.

2. stabilita podkladu

Posouzení stability stávajících finálních vrstev

V případě, že jste se rozhodli neodstraňovat stávající finální vrstvy, je třeba posoudit jejich stabilitu po celé ploše místnosti.

Jak poznáme stabilní podklad od nestabilního?

Nejlépe chůzí po podlaze zjistíme stabilitu prken.

V případě zjištění, že některá prkna jsou uvolněná, doporučujeme jejich mechanické připevnění.

3. pevnost podkladu

Jak jednoduše poznáme pevnost podkladu?

Kovovým trnem zjistíme pevnost podkladu.

Vždy je třeba posoudit podklad i dokonalejším způsobem – sondou. Tímto způsobem se zjistí celková skladba podkladních vrstev.

Ukázka naprosto nestabilního podkladu.

6. očištění stávajícího podkladu

Podklad je velmi důležité pečlivě očistit od zbytků stavebních materiálů.

Odstraníme zbytky lepidel, krytin a nátěrů.

Starý nátěr je třeba odmastit, např. saponátem s vodou a zároveň odstranit zbytky vosku alkalickým roztokem (voda+soda).

Povrch popř. otryskáme. Na podlaze se používá metoda otryskání ocelovými kuličkami, nebo ofrézováním.

4. nasákavost

Jak rozeznáme nasákavý podklad od nenasákavého?

Na podklad nalijeme menší množství vody.

Pokud je voda na povrchu i přibližně po 5 min., považujeme tento podklad za nesavý. V případě, že do 5 min. je voda vsáklá do podkladu, jedná se o savý podklad.

5. posouzení stávajícího podkladu

Jak jednoduše posoudíme stávající podklad?

Poklepem každé dlaždice zjistíme její stabilitu.

Nestabilní dlaždice přilepíme.

Pevnost stěrky posuzujeme tzv. vrypy ocelovým trnem nebo nožem.

Vytvoříme mřížku cca 2 × 2 mm na prostoru cca 10 × 10 cm.

V případě, že cca 80 % stěrkovací hmoty zůstává na místě, není třeba nové stěrky.

7. vlhkost

 

 

Vlhkost podkladu je velmi důležitá pro aplikaci následných vrstev. Měření provádět CM vlhkoměrem.