Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak aplikovat dlažbu na dřevotřískové a dřevoštěpkové desky?

 

 

problém

Dlažba nasákavost < 0,5%

S/ dřevotřísková deska
1/ weber.xerm 847
2/ nová dlažba
3/ spárovací malta weber.color comfort
4/ weber.color POLY

Dlažba nasákavost 1–3%
S/ dřevotřísková deska
1/ weber.fix sol
2/ nová dlažba
3/ spárovací malta weber.color comfort
4/ weber.color POLY

Klasické problémy v případě renovací:

Jednotlivé díly dřevotřískových desek se musí oddělit a vytvořit samostatné dilatační desky. Doporučujeme vytvořit styk dřevotřískových desek formou pero-drážka.

Při zatížení dřevotřískových desek dochází k pnutí a zvedají se rohy.

Pokud dojde k překrytí spáry mezi dřevotřískovými deskami stane se tento problém… Dlažba praská!

řešení

Spáry v podkladních deskách zaspárujeme pružným tmelem weber.color AKR.

Aplikujeme lepidlo weber.fix sol, u dlažeb s nasákavostí <3% nebo lepidlem weber.xerm 847. Tento způsob je možné použít do velikosti dlaždic 30×30cm. Vyrovnání ocelovým hladítkem s velikostí zubů 8× 8 mm či 10 × 10 mm.

Následně aplikujeme spárovací malta weber. color comfort. Po 24 hodinách je již dlažba pochůzná. Při větším formátu dlaždic použijeme spárovací maltu weber.color perfect.

Ve spojích dlažby se stěnou aplikujeme trvale pružný tmel weber.color POLY.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.fix sol

disperzní lepidlo na dlažbu

weber.xerm 847

Vysoce flexibilní lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic

weber.color AKR

bílý plastický a elastický tmel

weber.color comfort

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

weber.color POLY

šedý elastický tmel na bázi MS polymeru