Weber Saint-Gobain - Official website of the company

všeobecné dokumenty

Zde naleznete nezbytné dokumenty divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. k možnému prostudování.

  Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky společnosti divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Seznamte se všeobecnými obchodními podmínkami divize WEBER.

  Všeobecné nákupní podmínky

  Všeobecné nákupní podmínky divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Seznamte se se všeobecnými nákupními podmínkami divize WEBER.

  Politika integrovaného systému managementu

  Politika integrovaného systému managementu WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Seznamte se s politikou integrovaného systému managementu.

  Environmentální prohlášení o produktu

  Naše společnost má zájem na produkci výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí. Z našeho pohledu LCA a EPD slouží jako dobrý pomocník k posuzování vlivu produktů instalovaných v budovách na životní prostředí. EPD, jako nástroj udržitelnosti slouží, k zodpovězení otázek týkajících se životního prostředí a poskytne objektivní porovnání výrobků.

  General Purchasing Conditions

  for suppliers to the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  The General Purchasing Conditions apply to legal relationships arising from concluded purchase contracts, contracts for work or similar contracts, which the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (hereinafter the “Weber division”) has entered into as the buyer, client or otherwise identified customer.

  Charta dodavatelů

  Charta dodavatelů divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  Seznamte se s naším dokumentem - Chartou dodavatelů.

  The suppliers charter

  The suppliers charter of divison WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

  In this enclosure you can find the suppliers charter of divison WEBER.

  Osvědčení EKO-KOM

  Zde se můžete seznámit s Osvědčením EKO-KOM pro rok 2017.

  Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh

  Zde si můžete stáhnout prohlášení o obalech.

  Charta EHS

  Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce. Závazek zaměstnanců Weber k dosahovaní každodenních cílů a dodržování principů.