Weber Saint-Gobain - Official website of the company

montáž ETICS

Názorné videosekvence zobrazující pracovní postupy při realizaci zateplovacího systému ETICS.

01/ ETICS
– příprava podkladu

03/ ETICS
– lepení izolantu

05/ ETICS
– hmoždinky

07/ ETICS
– okenní profily

09/ ETICS
– dilatační profily

02/ ETICS
– založení

04/ ETICS
– lepení izolantu u otvorů

06/ ETICS
– rohové profily a základní vrstva

08/ ETICS
– diagonální vyztužení

10/ ETICS
– dekorativní omítky