Weber Saint-Gobain - Official website of the company

všeobecné dokumenty

Zde naleznete nezbytné dokumenty divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. k možnému prostudování.

   

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se všeobecnými obchodními podmínkami divize WEBER.

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se se všeobecnými nákupními podmínkami divize WEBER.

Politika integrovaného systému managementu

Politika integrovaného systému managementu WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se s politikou integrovaného systému managementu.

Environmentální prohlášení o produktu

Naše společnost má zájem na produkci výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí. Z našeho pohledu LCA a EPD slouží jako dobrý pomocník k posuzování vlivu produktů instalovaných v budovách na životní prostředí. EPD, jako nástroj udržitelnosti slouží, k zodpovězení otázek týkajících se životního prostředí a poskytne objektivní porovnání výrobků.

General Purchasing Conditions

for suppliers to the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

The General Purchasing Conditions apply to legal relationships arising from concluded purchase contracts, contracts for work or similar contracts, which the Weber division of Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (hereinafter the “Weber division”) has entered into as the buyer, client or otherwise identified customer.

Charta dodavatelů

Charta dodavatelů divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Seznamte se s naším dokumentem - Chartou dodavatelů.

The suppliers charter

The suppliers charter of divison WEBER Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

In this enclosure you can find the suppliers charter of divison WEBER.

Osvědčení EKO-KOM

Zde se můžete seznámit s Osvědčením EKO-KOM pro rok 2018.

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh

Zde si můžete stáhnout prohlášení o obalech.

Charta EHS

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce. Závazek zaměstnanců Weber k dosahovaní každodenních cílů a dodržování principů.