Weber Saint-Gobain - Official website of the company

slovník

Rozhodli jsme se vás seznámit s poměrně často používanými termíny v oblasti stavebnictví. Pokud chcete i vy přispět slovním spojením, definicí nebo vysvětlením významu slov, neváhejte a napiště nám. Vaše příspěvky rádi odměníme. 

Staňte se spoluautory weber.slovníku.

  anhydritový potěr

  Litá hmota na bázi sádrovce, plněná pískem a nalévaná ve vrstvě 3-4,5 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti. Užívá se hlavně při rekonstrukcích a má tu výhodu, že se velice dobře zpracovává a nezatěžuje konstrukce, protože má relativně nízkou objemovou hmotnost. V současné době je anhydritový potěr velice užívaným materiálem na stavbách.

  bosáž

  Vodorovné a svislé členění fasády zpravidla vystoupením nad rovinu fasády. U zateplovycích systémů se vytváří například nestejnou tloušťkou izolantu v celé ploše nebo zářezy do izolantu, u omítek různými šablonami. V minulosti se prováděli také již rovnou při zdění předsazením cihel. Bosáže se dobře profilují do sananční omítek.

   

  břízolit, brizolit

  Tradiční omítka se zajímavou strukturou a slídou, velice oblíbená. Její jméno pochází dle výrobního závodu v Horní Bříze. Původně jen v šedé barvě. Následovník této tradice je škrábaná omítka weber.top, nyní nabízená i v široké barevné škále.

  Fermafix plus

  Jednosložkový disperzní lepící tmel na obklady k přímému použití.

   

  HBW

  Co to znamená HBW?

  Luminiscenční referenční hodnota (světelnost) je stupeň odrazu barevného odrazu barevného tónu mezi černým bodem (=0) a bílým bodem (=100). Tato hodnota vyjadřuje odchýlení barvy od tmavého nebo bílého bodu. Je to vlastnost barvy, ketrou vnímáme jako zářící či rozjasňovací složku daného barevného odstínu.

  hydrofobizace

  Vodu odpuzující úprava stavebního materiálu nebo nátěru.

   

  Dobře formulovaný hydrofobní nátěr (např. náš Redisan SHC) významně neovlivní difuzní odpor (prodyšnost) vodních par zevnitř konstrukce ven!

   

   

  interiér

  Interiérem se rozumí vše uvnitř stavby - stěny, příčky, podlahy a stropy.

  jednovrstvá jádrová omítka

  Jemná vápennocementová omítka s možností vyhlazení filcovým hladítkem do štukové struktury. Pro vrstvy 1-15mm .

   

   

  karbonatace

  Reakce alkálií s oxidem uhličitým. Ve vápenné maltě, vápenné omítce a vápenném nátěru vede k procesu tuhnutí. Rychlost tohoto procesu je ve vyschlém podkladu cca 1 mm vrstvy (př. vápenné omítky) za den.

   

  Jestliže mluvíme o nanášení nátěrů na vyzrálou omítku, tak se jedná o takovou omítku, kde došlo k procesu karbonatace v celé tloušťce omítky !

   

   

  NCS

  Natural Color System - je logicky sestavený systém pořadí odstínů a barev, který je založen na vnímání přírodních barev. Dokáže popsat přesnou polohu barevného odstínu v barevném prostoru. Tento systém svou jednoduchostí a přesností maximálně vyhovuje jak architektům tak výrobcům. Těleso barev NCS je tvořeno 40 mapami ve tvarech trojúhelníku, otáčejících se kolem středové, černo-bílé osy. Dva vrcholy každého trojúhelníku tvoří vždy černá a bílá (jejich spojnici středová černo-bílá osa) a třetí vrchol tvoří 100% sytá barva, od modré přes zelenou a žlutou do červené a zpět k modré. Od barevného vrcholu trojúhelníku k černo-bílé ose, tedy kolmo na tuto osu, je odstupňován jas. Máme-li tedy barvu s označením 2030-Y90R znamená ů20"20% černé (jasová složka barvy), "30" 30% systosti (vzdálenost od černo-bílé osy) a "Y90R" znamená odstín mezi žlutou (Y=yellow) a červenou (R=red) s 90% červené.

  ostění

  Nebo také špaleta: Obecně vnitřní strana otvoru ve zdivu, okenního nebo dveřního. Při výpočtu plochy fasády se u malých otvorů nepřipočítává, ale u větších otvorů na ni nesmíme zapomenout.

   

  penetrace

  Úprava podkladu pomocí hluboce pronikavého nátěru, který způsobuje následně větší přilnavost dalších nátěrů, homogenizuje nasákavost povrchu, může mít i zpevňující či hydrofobní efekt.

   

  pilastr

  Polosloup vystupující z fasády

  projekt

  Nejdříve vzniká architektonická studie (návrh) stavby. Pak následuje projekt stavby, fasád, interiéru. Tím se rozumí kopmpletní dokumentace celé stavby. Projekty jsou individálně řešené architektem dle zadání investora. Dále jsou projekty typové.

  rýhovaná omítka

  Rýhovaná omítka obsahuje menší počet vápencových zrn než omítka zrnitá. Do plniva stejné struktury je přidáno zrno odlišné velikosti, které při vyhlazování vytváří rýhovanou strukturu. Orientace rýh je dána volbou zpracovatele, může být svislá, vodorovná nebo točená podle směru tahu hladítka.

  šambrána

  Profilovaná část na fasádě zpravidla okolo oken či dveří zdůrazňující vlastní otvor. U zateplovycích systémů je možno dodat již předem vyrobené tvary, nebo dle požadavku zákazníka vyrobit na přání jakýkoliv tvar.

   

   

  špaleta

  Neboli ostění: Obecně vnitřní strana otvoru ve zdivu, okenního nebo dveřního. Při výpočtu plochy fasády se u malých otvorů nepřipočítává, ale u větších otvorů na ni nesmíme zapomenout.

   

  štuková stěrka

  Speciální tenkovrstvá omítka na zateplovací systémy se vzhledem filcovaného štuku

  suprafenestra

  nadokenní zdobná římsa

  supraporta

  Naddveřní zdobná dekorace.

  zateplovací systém

  Co je vnější kontaktní zateplovací systém?

  Zateplovací systém je obal svislých i vodorovných konstrukcí vnějšího opláštění budov, snižující únik tepla z budovy. Mimo okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

  zrnitá omítka

  Zrnitá omítka má po nanesení stejnou strukturu, vytvořenou vyšším počtem zrn, bez rýhování. Hrubost struktury závisí na velikosti zrn. Malá zrna o velikosti 1mm vytvářejí jemnou strukturu a velká zrna, hrubou strukturu.