Weber Saint-Gobain - Official website of the company

systémy ISO

Zde naleznete dokumenty divize Weber ke stažení.

POLITIKA IMS

Politika integrovaného systému managementu

V rámci integrovaného systému managementu vydala divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. politiku integrovaného systému managementu. Snahy a závazky uvedené v této politice vycházejí i z dokumentu „Charta EHS“, kterým koncern Saint-Gobain deklaruje snahu o dosažení tzv. „Target Zero“ (cíle nula) - nebo-li žádné pracovní úrazy, žádné nemoci z povolání a žádný nerecyklovatelný odpad.

ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 

 

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016.

 

 

ČSN EN ISO 50001:2012

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2012.

 

 

ČSN OHSAS 18001:2012

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 18001:2012.