Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.školení 2017 opět zahájeno

13 02 2017

V letošním roce Weber opět přichystal celou škálu školení a seminářů. Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již čtrnáctým rokem. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin a odbornou veřejnost.

Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznamování s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.

Weber nabízí následující typy školení a seminářů:

  • weber.realizační školení
    Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky u Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení. 

    Účast na těchto školeních je zdarma.

    Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech, nebo je možné školení organizovat přímo na klíč u obchodních partnerů.

    Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz
      
  • weber.semináře pro odbornou veřejnost – Saint-Gobain Fórum – co se stane když?
    Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích udržitelného bydlení pořádá již pátou sérii odborných seminářů pro architekty a projektanty. Aktuálním a nosným tématem je jak předcházet chybám a problémům na stavbách z pohledu projektanta. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání členů ČKA a ČKAIT a účast je bezplatná.

    Zaregistrujte se zde: www.sgforum.cz