Weber - Saint-Gobain

weber.školení 2016 opět zahájeno

17 02 2016

Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již třináctým rokem. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin, bytové domy a odbornou veřejnost.

V letošním roce Weber opět přichystal celou škálu školení a seminářů.

Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznamování s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.

 

 

 

Weber nabízí následující typy školení a seminářů:

  • weber.realizační školení
    Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky u Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení.
  • weber.semináře pro bytové domy - SVJ a SBD
    Tyto semináře doporučujeme všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů a postupů rekonstrukcí bytových domů.
  • weber.semináře pro odbornou veřejnost – Saint-Gobain Fórum – ticho prosím
    V rámci celoživotního vzdělávání doporučujeme nejen technikům a inženýrům činným ve výstavbě. Aktuálním a nosným tématem je problematika akustiky, kde již koncern Saint-Gobain nabízí komplexních řešení.

Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech, nebo je možné školení organizovat přímo u zákazníků.

Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz