Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.školení 2016 opět zahájeno

17 02 2016

Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již třináctým rokem. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin, bytové domy a odbornou veřejnost.

V letošním roce Weber opět přichystal celou škálu školení a seminářů.

Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznamování s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.

 

 

 

Weber nabízí následující typy školení a seminářů:

  • weber.realizační školení
    Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky u Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení.
  • weber.semináře pro bytové domy - SVJ a SBD
    Tyto semináře doporučujeme všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů a postupů rekonstrukcí bytových domů.
  • weber.semináře pro odbornou veřejnost – Saint-Gobain Fórum – ticho prosím
    V rámci celoživotního vzdělávání doporučujeme nejen technikům a inženýrům činným ve výstavbě. Aktuálním a nosným tématem je problematika akustiky, kde již koncern Saint-Gobain nabízí komplexních řešení.

Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech, nebo je možné školení organizovat přímo u zákazníků.

Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz