Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.školení 2015 zahájeno

15 01 2015

V letošním roce Weber opět přichystal celou škálu školení a seminářů.   Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již třináctým rokem. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin, bytové domy a odbornou veřejnost. Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznamování s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.

Weber nabízí následující typy školení a seminářů:

weber.realizační školení 

Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky u Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení. 

weber.semináře pro bytové domy – SVJ a SBD

Tyto semináře doporučujeme všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů a postupů rekonstrukcí bytových domů.

weber.semináře pro odbornou veřejnost – Saint-Gobain Fórum

V rámci celoživotního vzdělávání doporučujeme nejen technikům a inženýrům činným ve výstavbě. Všechny tyto semináře jsou ohodnoceny min. 1b v rámci ČKAIT a některá ČKA hodnocená až 2 b.  

Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech, nebo je možné školení organizovat přímo u zákazníků.

Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz