Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber zlatým partnerem studie developerských společností Q2/2015

1 06 2015

Tato studie byla zpracována na základě údajů získaných z osobních interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých developerských společností.

Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly ve druhém čtvrtletí roku 2015.

Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle trojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na společnosti zaměřující se na rezidenční, kancelářský a průmyslový development.

Studie je ke stažení zde [3MB, PDF].