Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber získal 1. místo v Ratingu výrobců a dodavatelů RABF

17 10 2016

Weber na slavnostním předávání cen STAVBA ROKU 2016 obdržel 1. místo za pětileté období 2012-2016 v Ratingu výrobců a dodavatelů.

Toto ocenění je udělováno a hodnoceno na základě dosažení dlouhodobých výsledků v oblasti inovací a kvality výrobků a služeb. Posuzovalo se celkem 132 firem.

Zjednodušeně řečeno podařilo se vytvořit žebříček nejlepších výrobců a dodavatelů technologií pro stavebnictví v ČR za pět let. Hodnocení se opírá o výsledky z let 2012 až 2016. Toto ocenění si Weber převzal na prestižním galavečeru v rámci udílení cen Stavba roku 2016. 

Divize Weber si získaných ocenění velice váží a děkuje organizátorům, vypisovatelům a porotě soutěže.

Více o Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF)

je bodovým vyjádřením kvality účastníků soutěže Stavba roku, sestavený na základě staveb posuzovaných v soutěži. Každý účastník soutěže získává body. Ty jsou odstupňovaně přidělovány za účast, za postup do 2. kola, za zvláštní ceny, za nominace na titul, za cenu veřejnosti a nejvíce za Titul Stavba roku. RABF je založen jako otevřený systém pro další ročníky i pro jiné hodnotící soutěže. Prezentované výsledky zobrazují postavení stavebních dodavatelů dosažené na základě výsledků soutěže Stavba roku za poslední tři roky a za posledních pět let.  Další informace naleznete zde: www.rabf.cz

  • Udělený diplom si můžete prohlédnout zde (PDF / 200kB)