Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber v seznamu Nová zelená úsporám 2013

31 07 2013

Weber Vám pomůže při získání dotace Nová zelená úsporám.

Od pátku 26.7. jsou na seznamu výrobků v programu Nová zelená úsporám zaregistrovány naše výrobky s příslušným SVT kódem. Jsou tedy k dispozici pro všechny žadatele, které budou podávat žádosti v uvedeném programu.

Více informací zde: www.weber-panel.cz