Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber se zúčastní sympozia MOSTY 2017

24 04 2017

ve dnech 27. – 28. 4. 2017 se koná 22. ročník tradiční stavební akce – mezinárodní sympozium MOSTY 2017, která proběhne v rámci doprovodného programu 22. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Orea Hotelu Voroněž v Brně.

Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i jinde ve světě. 

Na sympoziu je každým rokem přítomno přes 550 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD, SŽDC …), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce, komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy) a odborné veřejnosti.

I v letošním roce bude sympozium zaměřeno na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostů v České republice i v zahraničí, kde se stále často na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. 

Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty. 

Sympozium doprovodí tradiční výstava dodavatelských firem pro tento stavební segment, které se každoročně zúčastní přes 30 společností-

Weber se tohoto sympozia zúčastní již podruhé.

Více informací o sympoziu MOSTY 2017 naleznete zde.