Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber se stal partnerem konference Tepelná ochrana a energetická náročnost budov v praxi, která se koná ve čtvrtek 10. prosince 2015 v Kongresovém centru BVV, sál A, Výstaviště 1

23 11 2015

Konference nabízí seznámení se zkušenostmi a problémy tepelné ochrany budov při zajišťování jejich nízké až téměř nulové energetické náročnosti v podmínkách praktického užívání nových předpisů a jejich změn. Zvláštní zaměření na problematiku změn dokončených budov, včetně nových přístupů při adaptaci budov na změny klimatu. Navazuje na konference tohoto zaměření z let 2012, 2013 a 2014.   Aktuálně jsou zařazeny zkušenosti s poslední změnou zákona o hospodaření energií a projednávané změny jeho prováděcích vyhlášek, které se projeví ve zpracovávaných energetických dokumentech, jejich kontrolách, v dotačních programech pro rok 2016 a v projekční praxi. Provázanost požadavků na energetickou náročnost budov a na jejich zdravé vnitřní prostředí v tepelné ochraně budov, jejich požadavcích a trendech vývoje.

 

KONFERENCE

kdy: ve čtvrtek 10. prosince 2015 
 

kde: Kongresové centrum BVV, sál A, Výstaviště 1 

 

PROGRAM

 • 8:30 – 9:00 Prezentace

I. BLOK 9:00 – 10:30

 • Ing. Jiří Šála, CSc., MODI, Praha
  Úvodní slovo – Zdravé a příjemné vnitřní prostředí – cíl tepelné ochrany budov
 • Ing. Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí, Praha
  Kontinuální výzva NZÚ 2015-2021 pro rodinné domy a další dotační aktivity
 • Ing. Marcela Juračková, Státní energetická inspekce, Praha
  Priority a zkušenosti SEI při kontrolách energetických dokumentů
 • Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, Praha
  Zdravé vnitřní prostředí, větrání a energetická efektivnost budov

 • 10:30 – 10:45 Přestávka, občerstvení

II. BLOK 10:45 – 13:00

 • Ing. arch. Josef Smola, předseda Centra pasivního domu, Praha
  Optimalizace návrhu polyfunkčních objektů
 • Mgr. Petr Holub, Šance pro budovy, Praha
  Strategie k naplňování EPBD / EED a Státní energetická koncepce
 • Ing. Jiří Cihlář, DEA Energetická agentura, Brno
  Specifika energetické hospodárnosti průmyslových budov
 • Radek Peška, Evora CZ, Šlapanice
  Dimenzování a synergie technických systémů pro pasivní a nulové domy
 • Ing. Milan Pospíchal/Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
  Využití nových technologií a materiálů Weber v oblasti kontaktních zateplovacích systémů

 • 13:00 – 13:45 Přestávka, oběd

III. BLOK 13:45 – 17:00

 • Ing. Jiří Šála, CSc., MODI, Praha
  Vývojové trendy v tepelné ochraně budov
 • Ing. Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Brno
  Optimalizované detaily – investičně nenáročné úspory energie
 • Ing. Pavel Zemene, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou
  Zkušenosti s větráním a letním přehříváním v energeticky pasivním domě
 • Ing. Michal Čejka, Šance pro budovy, Praha
  Adaptace budov na změny klimatu

 • 17:00 Závěr konference

Každý blok je ukončen diskusí.

POZVÁNKA (PDF)

Přihláška