Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber se stal hlavním partnerem studentské soutěže Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace 2015 (ČEEP 2015).

29 11 2016

Soutěž byla určena studentům odborných škol se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz stavby – techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii, využití alternativních zdrojů energie, zemědělství apod. Kritérii hodnocení projektů, které jsou posuzovány bez rozdílu v kategoriích, jsou komplexní přístup k řešené problematice, využití inovativních řešení a v neposlední řadě úroveň prezentace projektu.

V úterý 22. 11. 2016 byly v Betlémské kapli slavnostně předány TITULY a další ocenění v již 14. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015. Tituly předali zástupci vypisovatelů soutěže: náměstkyně ministryně MMR Klára Dostálová, náměstek ministra MPO Eduard Muřický a náměstek ministra MŽP Vladimír Mana.  Součástí večera bylo rovněž ocenění vítězů „studentské“ kategorie

Weber zde zastoupil pan Robert Mikeš, který předal CENU hlavního patrona a šek v hodnotě 10 000 Kč. Tuto cenu získali Bc. Josef Hoffmann a Ing. arch. Martin Stark z ČVUT v Praze za projekt: EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU A HMOT PRO ÚSPORU ENERGIÍ

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1/ CENY PARTNERŮ SOUTĚŽE

 • CENU GENERÁLNÍHO PARTNERA ENVIROS, s.r.o.,  ZA PRVNÍ MÍSTO a šek v hodnotě 30 000 Kč získala Bc. Lenka Šimková v V3B-TU Ostrava za projekt: PINCH ANALÝZA PROVOZU KOKSOCHEMIE – BENZOLKA
 • CENU GENERÁLNÍHO PARTNERA ENVIROS, s.r.o.  ZA DRUHÉ MÍSTO a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Ing. Jan Kruliš z TU Liberec za projekt: STUDIE VOZIDLOVÉHO MOTORU S PRODLOUŽENOU EXPANZÍ
 • CENU GENERÁLNÍHO PARTNERA ENVIROS, s.r.o.  ZA TŘETÍ MÍSTO a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Bc. Petr Nepovím z VUT v Brně za projekt: Mikroskopická charakteristika povrchů pórů intermetalických pěn připravených reakční syntézou z bimetalických směsí
 • CENU hlavního patrona, Saint-Gobain, divize Weber a šek v hodnotě 10 000 Kč získali Bc. Josef Hoffmann a Ing. arch. Martin Stark z ČVUT v Praze za projekt: EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU A HMOT PRO ÚSPORU ENERGIÍ
 • CENU hlavního patrona Plzeňské teplárenské, a.s.,  a šek v hodnotě  10 000 Kč získal Ing. Aleš Hromádka ze ZČU v Plzni za projekt: ANALÝZA A OPTIMALIZACE PROCESNÍHO RÍZENÍ
 • CENU hlavního patrona ČEPS, a.s.,  a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Petr Chmátal z ČVUT v Praze za projekt: NOVÉ ZPŮSOBY HLEDÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR PRI NAVRHOVÁNÍ CISTÍREN ODPADNÍCH VOD
 • CENU patrona, společnosti Fondital , a šek v hodnotě 5 000 Kč získala Ing. Petra Ross z TU Liberec za projekt:  LONDON PUBLIC LIBRARY

2/ CENY PŘEDSTAVITELŮ VŠ 

 • CENU REKTORA Vysoké školy báňské - TU v Ostravě a šek v hodnotě 20 000 Kč získala Bc. Lenka Šimková z VŠB-TU v Ostravě za projekt: PINCH ANALÝZA PROVOZU KOKSOCHEMIE – BENZOLKA
 • CENU REKTORA ČVUT v Praze a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Ing. Vilém Ťopek z ČVUT Praha za projekt: NÁVRH ENERGETICKY NULOVÉHO DOMU
 • CENU REKTORA VUT Brno a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Robert Hrachiar z VUT v Brně za projekt: SOLÁRNÍ APLIKACE S KONCENTRÁTOROVÝMI PRVKY
 • CENU REKTORA Technické Univerzity Liberec a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Jan Kruliš z TU Liberec za projekt: STUDIE VOZIDLOVÉHO MOTORU S PRODLOUŽENOU EXPANZÍ
 • CENU REKTORA Západočeské univerzity v Plzni a šek v hodnotě 20 000 Kč získala Petra Hejtmánková ze ZČU v Plzni za projekt: NÁVRH ENERGETICKY SOBESTACNÉ EKOFARMY
 • CENU DĚKANA FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Tomáš Hojný z TU Liberec za projekt: OPTIMALIZACE POHONU HYBRIDNÍHO VOZIDLA POMOCÍ SIMULACNÍCH VÝPOCTU
 • CENU DĚKANA Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a šek v hodnotě 10 000 Kč získala Hana Tóthová ze ZČU v Plzni za projekt: ENERGETICKÉ ZÁSOBENÍ RODINNÉHO DOMU KOGENERACNÍ JEDNOTKOU
 • CENU DĚKANKY Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Petr Chmátal z ČVUT v Praze za projekt: NOVÉ ZPUSOBY HLEDÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR PRI NAVRHOVÁNÍ CISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Kompletní informace o soutěži najdete zde.