Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber partnerem Studie developerských společností 2014

29 10 2014

Tato studie je zpracována na základě údajů získaných z osobních interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých developerských společností.

Tyto rozhovory se všemi společnostmi proběhly v září 2014. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle trojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na společnosti zaměřující se na rezidenční, kancelářský a průmyslový development.

Studie ke stažení (PDF)