Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber je zlatým partnerem odborné diskuse Dopady vývoje cen na kvalitu a bezpečnost staveb

27 09 2017

Weber ve spolupráci s CEEC organizuje odbornou diskusi představitelů státu, ředitelů stavebních společností a dodavatelů stavebních materiálů o dopadech vývoje cen stavebních prací/materiálů na kvalitu a bezpečnost staveb v České republice.

Diskuse se koná 5. října na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze.

Témata diskuse:

Vývoj cen stavebních prací v Cenových soustavách, očekávaný ekonomický vývoj v ČR a dopady na vývoj cen stavebních materiálů, zkušenosti veřejných i privátních investorů s dopady nízkých cen na kvalitu a bezpečnost staveb, očekávaný vývoj v oblasti cen stavebních prací a dopadů na kvalitu a bezpečnost staveb v roce 2017 z pohledu svazů, komor a asociací

Více informací zde.