Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber je partnerem Studie projektových společností 2014

16 09 2014

Výsledky této studie byly prezentovány 16.9 a zároveň byly součástí zahajovacího aktu stavebního veletrhu For Arch 2014. Studie je zpracována na základě údajů získaných z více než 100 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností.

Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2014.

Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty jsou rozděleny na společnosti zaměřující se především na pozemní a na inženýrské stavitelství.

Díky tomu může tato Studie projektových společností 2014 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o tomto sektoru české ekonomiky nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností podnikajících v dané oblasti.

Tuto studii připravila společnost CEEC Research.

Pro zájemce studie ke stažení ZDE.