Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber je hlavním partnerem soutěže HALA ROKU 2017 AKADEMIK

10 04 2017

Zajímavá soutěž, která se koná na Fakultě Stavební ČVUT v Praze a kterou Weber podpoří.

V této soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohou hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. 

Jejich úkolem je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhají v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. 

Výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou. 

V soutěži lze získat atraktivní ceny.  

Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Soutěž se koná ve čtvrtek 20. dubna 2017.

Přihlášené týmy budou nosit v průběhu dne své výtvory do auly Fakulty Stavební a před zraky všech budou svá díla podrobovat zatěžkávacím zkouškám.

Více o soutěži zde.