Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber - generální partner soutěže "Rozpočtujeme s Callidou"

3 04 2015

ve spolupráci s firmou Callida, katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební ČVUT Praha úspěšně proběhl 31. března a 1. dubna 2015 již 20. ročník soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“.

Letošní ročník odstartovaly střední školy, jejichž úkolem bylo spočítat a ocenit základové konstrukce, zdivo včetně železobetonového věnce, stropní konstrukce, podlahu a fasádu skladového objektu. 

Součástí bylo také doplnění subdodávek střešního pláště a vrat. Se zadáním si nejlépe poradila SPŠ stavební z Liberce.

1. dubna změřili své síly a znalosti studenti vysokých škol ČVUT Praha a VUT Brno, jejichž příkladem bylo snížení energetické náročnosti budovy a zateplení. Se zadáním si v letošním roce lépe poradili studenti z ČVUT Praha.

Kouzlo této akce bylo i to, že studenti měli v povinném zadání zateplovací systém a sanační systém Weber. Součástí obou dní byla odborná přednáška Ing. Tomáše Pošty o problematice zateplovacích systémech v praxi.