Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Stavební obnova objektů poškozených povodní

26 06 2013

V případě potřeby posouzení zničených objektů se můžete obracet na autorizované inženýry v oboru statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce.

Kontakty získáte na oblastních kancelářích http://www.ckait.cz/komora-kancelare

Zde najdete brožuru Stavební obnova objektů poškozených povodní – zkušenosti s likvidací povodňových škod v minulých letech.

Je určena postiženým povodněmi, kteří si budou zajišťovat obnovu bydlení. Informace a zkušenosti jsou nashromážděny z prohlídek domů a bytů po opadnutí velké vody, následně pak z dlouhodobého pozorování provedených oprav v praxi.

Povodňové destaro – letáček ke stažení