Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Saint-Gobain podporuje projekt Šetrné budovy v Národní technické budově

16 08 2015

V Česku neexistuje specifický veřejně přístupný fond zdrojů informací (odborných knih, časopisů, databází) zaměřený na oblast šetrného stavebnictví. Zájemci si publikace pořizují individuálně v přístupných zdrojích případně na zahraničních veletrzích.

v rámci blížícího se týdne šetrného stavebnictví 2015 (Green Building Week 2015), který se od roku 2009 každoročně koná po celém světě, se zahajuje i projekt „Šetrné budovy v Národní technické knihovně".

V Česku neexistuje specifický veřejně přístupný fond zdrojů informací (odborných knih, časopisů, databází) zaměřený na oblast šetrného stavebnictví. Zájemci si publikace pořizují individuálně v přístupných zdrojích případně na zahraničních veletrzích.

Saint Gobain – divize Weber, Isover a Rigips společně s Českou radou pro šetrné budovy se rozhodly společně s Národní technickou knihovnou tento specifický fond vybudovat s cílem zpřístupnit a podpořit informace o řešeních užívaných ve světě, nových technologiích, trendech a vývoji v oblasti šetrných budov pro studenty a odbornou veřejnost. Projekt je plánován na 3-5 let tak, aby fond odborné literatury mohl být průběžně doplňován o publikace s novými poznatky v oblasti šetrného stavebnictví. V pilotní fázi projektu bude zakoupeno 40 titulů s cílem vybudovat fond čítající kolem 200 publikací.